Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 3, 29 maj 2019 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Möten under 2019
 

Många möten innan sommaren

EU-kommissionen kommer att hålla flera samrådsforum (Consultation forums) innan sommaruppehållet. Datumen är ännu preliminära och mötena hålls i Bryssel. På mötena deltar både representanter från medlemsländerna och internationella branschorganisationer samt intresseorganisationer. Energimyndigheten kommer att representera Sverige på alla samrådsforum och inför dessa bjuder vi i vanlig ordning in till branschmöten.

Se aktuella datum och anmäl dig här.

 
Energimärkning
 

Sista dag att uppdatera EPREL är 30 juni

Senast den 30 juni ska alla produkter som omfattas av energimärkning föras in i kommissionens databas EPREL. Det är inga nya krav på produkterna, utan information som tidigare krävdes i andra former måste nu även läggas in i databasen. Allmän information om energimärkningen och produktbladet kommer att bli publikt tillgänglig i databasen under augusti 2019. Teknisk dokumentation kommer endast bli tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter och EU-kommissionen.

Läs mer om databasen EPREL här.

 
 
 
 

 

EU-projektet Label 2020

EU:s energimärkning av produkter har varit en viktig drivkraft för innovation och marknadsutveckling för energieffektiv produktteknologi i mer än 20 år.

Då den nuvarande märkningen med skalan A+++ till G har förlorat mycket av sin drivande kraft samt blivit svår att förstå, kommer den successivt att ersättas av skalan A till G.

Läs mer om projektet här.

 

 
Marknadskontroll
 

EEPLIANT 2

Sedan oktober 2017 pågår det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och omfattar marknadskontroll av kylar och frysar för hushåll respektive professionellt bruk och energianvändning av produkter i nätverksstandby.

Ett flertal produkter har provats, dokument har kontrollerats och produkternas annonsering på webben har granskats. Där felaktigheter har upptäckts har Energimyndigheten vidtagit legala åtgärder.

Läs mer om projektet här.

 

 

EEPLIANT 3

Energimyndigheten kommer även att delta i det EU-finansierade projektet EEPLIANT3 som startar i juni 2019 och ska löpa i fram till 2023. EEPLIANT 3 är ett samarbetsprojekt mellan 23 marknadskontrollmyndigheter och är ett påbyggnadprojekt från EEPLIANT 2.

Energimyndigheterna kommer att delta i arbetet som syftar till att förenkla marknadskontroll genom att använda digitala verktyg, etablera ett samarbete med tullmyndigheter och marknadskontroll av produktgrupperna luftkonditionering, varmvattenberedare och ackumulatortankar, ventilationsenheter och lokala rumsvärmare.

 
 

 

Resurseffektiva produkter har en ny tf chef

Sedan 24 april är Linn Stengård tillförordnad enhetschef på Energimyndighetens enhet för resurseffektiva produkter. Linns uppdrag sträcker sig cirka sex månader framåt och därefter återträder Anna Johansson Norlén som ordinarie chef.

Linn har tidigare jobbat som handläggare inom enheten och har ansvarat för förhandlingar av ekodesign- och energimärkningskrav och för frågor inom marknadskontroll.

 
 
 
 

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+