Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 4, 4 juli 2019 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Energimärkning
 

Nya guider för EPREL

Nu finns det en guide för hur man gör för att registrera produkter i EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Guiden finns på både på svenska och engelska. Inom kort kommer också en guide som är anpassad för lampor.

Du hittar guiderna på vår webbsida om EPREL.

 
 
 
 

Poängsystem för reparerbarhet

EU-kommissionen undersöker nu möjligheterna att införa ett poängsystem för produkters reparerbarhet. Förslaget ska diskuteras på ett möte i Bryssel den 5 juli. Läs mer på vår webbplats här.

Energimyndigheten kommer att delta på mötet och vi har inför detta mötet hållit ett branschmöte den 26 juni. Eventuella kommentarer kan skickas till: lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se

 

Uppskjutna möten

Vi flaggade i tidigare nyhetsbrev om att kommissionen kallat till möten om många produkter innan sommaren, men fick senare besked från kommissionen om att de flesta av dessa möten blivit uppskjutna till september. Detta gäller exempelvis rumsvärmare, luftkonditionering, torktumlare, dammsugare, kompressorer, vattenarmaturer.

Vi försöker hålla vår sida om aktuella möten uppdaterad med den senaste informationen vi fått från kommissionen.

 
Ekodesign
 

Skärpta krav – kylar och frysar för professionellt bruk

Från och med 1 juli 2019 ska energieffektivitetsindex EEI vara mindre än 85 för kylar och frysar för professionellt bruk.

Läs mer om kraven i ekodesignförordningen här.

 

Cirkulationspumpar

Den 13 juni höll kommissionen ett samrådsforum inför revisionen av ekodesignkrav för cirkulationspumpar där även Energimyndigheten deltog. På mötet kom synpunkter om att kraven borde skärpas. Läs mer om detta på vår webbplats.

Du kan skicka eventuella kommentarer till: carlos.lopes@energimyndigheten.se.

 
 

Solpaneler och växelriktare

En förstudie pågår inför att sätta eventuella ekodesign- och/eller energimärkningskrav på solpaneler och växelriktare. Läs mer här

Du kan skicka eventuella kommentarer till:
Peter Bennich.

Ett förstudiemöte hålls i Bryssel den 10-11 juli och anmälan sker via förstudiens hemsida.

 

Fastbränsle

Nu pågår en revisionsstudie om tredjepartscertifiering för fastbränslepannor och rumsvärmare för fastbränsle. Läs mer på vår webbplats.

Du kan skicka eventuella kommentarer till:
Carlos Lopes.

Det kommer att hållas ett intressentmöte om tredjepartscertifiering i Bryssel den 10 juli. Anmälan till detta sker på revisionsstudiens webbsida.

 
 
 
 

Ny ramförordning för marknadskontroll

Den nya ramförordningen för marknadskontroll publicerades den 20 juni 2019 i EU:s officiella tidning. Förordningen har nummer 2019/1020 och ska börja tillämpas fullt ut den 16 juli 2021 med vissa bestämmelser som tillämpas redan den 1 januari 2021.

 
 
 
 

Frågor under sommaren

Under sommaren stänger vi vårt frågenummer 016-544 21 00 på grund av semester. Numret öppnar igen den 20 augusti. Om du har brådskande frågor under sommaren så ber vi dig skicka ett mail till ekodesign@energimyndigheten.se som bevakas hela sommaren.

Det är inte säkert att den handläggare som bevakar mailen kan svara på alla dina frågor och vi ber dig att ha överseende med det. Vi har även mycket information på vår webbplats.

 
 
 
 

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+