Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 5, 30 augusti 2019 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Energimärkning och ekodesign
 

Samrådsforum och nya dokument

EU-kommissionen bjuder in till samrådsforum om nya eller reviderade förslag till ekodesign- och energimärkningskrav. Här ser du aktuella datum för de produkter och ämnen som berörs:

Samrådsforum om dammsugare och vattenpumpar kommer preliminärt att hållas under oktober.

Vi på Energimyndigheten representerar som vanligt Sverige på samrådsforumen och bjuder nu in till branschmöten för att ta del av dina synpunkter. Synpunkter kan även mailas in till respektive kontaktperson.

Läs mer och anmäl dig till mötena på vår webbplats.
Aktuella dokument om respektive produkt hittar du även på
respektive produktsida.

 
 
 
 

Obligatorisk registrering i EPREL

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla sina produktmodeller som omfattas av energimärkningskrav i databasen EPREL.

Du hittar guiderna och mer information här.

 
 
 
 

Ny energimärkning från 2021

EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med skalan A+++ till G successivt ska ändras och ersättas av skalan A till G.

Vi bjuder därför in till branschmöte där vi berättar mer om den nya märkningsetiketten och om vårt arbete med EU-projektet Label 2020. Mötet är en möjlighet för dig framföra önskemål och behov vad gäller information och utbildning inför omskalningen och implementeringen av den nya etiketten.

När: 4 september kl. 9:30 - 11:00
Plats: Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9 i Stockholm, eller via Skype

Mer om den nva energimärkningen och anmälan till branschmötet.

 
 
 
 

Poängsystem för reparerbarhet

EU-kommissionen undersöker möjligheterna att införa ett poängsystem för produkters reparerbarhet.

Läs mer på vår webbplats och skicka eventuella kommentarer skickas till Lovisa Blomqvist.

 

 

Ny energimärkning för pannor

Från 26 september 2019 ändras energimärkningsetiketten som leverantörer ska tillhandahålla för el-, gas- och oljepannor samt värmepumpar för vattenburna värmesystem. Nu måste skalan som ska visas vara A+++ till D, istället för tidigare A++ till G.

För pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedare ändras etiketten så att skalan blir A+++ till D för värme, respektive A+ till F för tappvarmvatten. Läs mer här.

 
 
 
 

Solpaneler och växelriktare

En förstudie pågår inför att sätta eventuella ekodesign- och/eller energimärkningskrav på solpaneler och växelriktare. Läs mer här

Kommentarer på förstudien skickas via förstudiens hemsida senast 13 september, eller direkt till Peter Bennich

 

Batterier

Nu pågår en förstudie om batterier som kan resultera i krav på ekodesign, energimärkning eller andra krav. Läs mer här

Eventuella kommentarer kan skickas via förstudiens hemsida eller till Carlos Lopes

 
Marknadskontroll
 

EU-träffar i Stockholm om ekodesign

24–25 september träffas EU:s marknadskontrollmyndigheter för ekodesign- och energimärkning genom Adco-samarbetet i Stockholm för att diskutera planerade kontroller, tolkningar och gemensamma projekt.

Kontaktperson är: Alesia Israilava

Den 23 september träffas det nordiska samarbetsprojektet Nordsyn för att diskutera både policy och marknadskontroll inom ekodesign och energimärkning. Fokus kommer ligga på värmepumpar, vattenarmaturer och effektberäkningar.

Kontaktperson är: Lovisa Blomqvist

 

Mer marknadskontroll - EEPLIANT 3

I juni 2019 startade, EEPLIANT 3 - ett nytt EU-marknadskontrollprojektet som löper fram till 2023. I projektet kommer vi att utföra riktade marknadskontrollinsatser på:

  • Luftkonditionering/luftluftvärmepumpar
  • Varmvattenberedare och ackumulatortankar
  • Ventilationsenheter
  • Lokala rumsvärmare

Kontrollerna kommer att utföras genom granskning av tekniska dokument, granskning av annonsering på webb och i butik, och genom provning av ett representativt urval från varje produktgrupp. Först ut nu i höst är marknadskontroll av produktgrupperna ventilationsenheter och luftkonditionering/luftluftvärmepumpar.

Läs mer om EEPLLIANT här

 
Internationellt
 

SIDA-projekt om styrmedel för produkter i södra och östra Afrika

Energimyndigheten och Testlab kommer delta i det SIDA-finansierade projektet ”Energy Efficient Lighting and Appliances” (EELA), som syftar till att bistå införande av liknande lagstiftning som EU:s ekodesign och energimärkning i ett 20-tal länder i södra och östra Afrika.

Några av aktiviteterna är utbyte av erfarenheter av själva lagstiftningsarbetet och marknadskontroll samt hur ett provningslabb kan användas i detta arbete. Bakgrunden till projektet är att Afrika är en snabbt växande region och marknad som idag till stor del saknar lagstiftning som främjar spridandet och användandet av resurseffektiva produkter.

Detta medför en risk för ett utbud av undermåliga produkter som medför onödigt hög energianvändning, stort klimatavtryck samt höga kostnader för hushåll och företag, något som tillsammans är hämmande för en hållbar utveckling.

Projektet kommer löpa på under fem år (2019–2023) och fokuserar först på belysning och i ett senare skede även på ett antal andra idag ännu inte bestämda produktgrupper.

För frågor, kontakta Peter Bennich

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+