Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 7, 19 november 2019 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Möten
 

Välkommen på branschmöte om batterier

Nu har en förstudie om ekodesignkrav på batterier publicerats. Rapporterna från förstudien hittar du i tabellen längst ner på produktsidan om batterier. Det pågår även en utökad förstudie som undersöker utökad omfattning till mikromobilitet, andra batterikemier än litiumjon samt hållbar utvinning av råmaterial.

Välkommen till ett branschmöte där vi berättar mer om förstudierna.

Tid: 22 november, kl. 10.00-12.00
Anmälan: Läs mer och anmäl dig på vår webb.

 
 
 
 

Vattenarmaturer – branschmöte 3 december

Den 18 december håller EU-kommissionen samrådsmöte om vattenarmaturer. Inför det bjuder vi till branschmöte:

Datum: 3 december, kl. 13:00-16:00
Anmälan: Läs mer och anmäl dig på vår webb.

Du kan även skicka kommentarer till
Peter Bennich.

 

Samrådsmöte spelkonsoler och skrivare – 12 december

Den 12 december har EU-kommissionen kallat till ett samrådsmöte om spelkonsoler och bildbehandlingsutrustning inklusive skrivare och kopiatorer.

De aktuella dokumenten hittar du på respektive produktgruppssida. 

Läs mer om de planerade mötena här. 
Du kan även skicka kommentarer till Carlos Lopes.

 
 
 
 

Samrådsmöte digitalboxar

Under december kommer EU-kommissionen att preliminärt hålla ett samrådsmöte om avancerade digitalboxar.
Så snart vi vet mer lägger vi ut information på vår webbsida med möten.

 
Ekodesign
 

Fyra nya förordningar publicerade

EU-kommissionen har nu publicerat reviderade ekodesignförordningar för motorer, transformatorer och externa nätaggregat, samt en helt ny ekodesignförordning för svetsar.

  1. För motorer trädde några nya krav ikraft redan 14 november 2019, bland annat införs en ny artikel om kringgående som ska förhindra fusk vid test. Från 2021 och 2023 införs sedan krav på varvtalsreglerare (VSD), nya typer av motorer, samt mindre och större motorer. Vissa större motorer måste också klara effektivitetsklass IE4.

  2. För transformatorer trädde några nya krav i kraft 14 november 2019 som innebär att artikeln om kringgående införs, samt att flera förtydliganden gjorts gällande metoder, marknadskontroll och regler för när en produkt anses vara en ny produkt. Den 1 juli 2021 sker sedan en skärpning av energieffektivitetskravet.

  3. För externa nätaggregat träder skärpta ekodesignkrav i kraft 1 april 2020.

  4. För svetsar träder de första kraven i kraft 1 januari 2021, men energieffektivitetskraven införs först 1 januari 2023.

Läs mer på respektive produktgruppssida på vår webbplats.

 
 
 
 

Andra aktuella produktgrupper

Vi arbetar med fortsatt analys och inspel kring de produktgrupper som nyligen haft samrådsmöten. Du hittar de aktuella dokumenten på respektive produktgruppssida:

Vi bevakar även pågående förstudier om batterier, sol och vattenarmaturer.

 

Nya krav för ved- och pelletspannor

Från och med 1 januari 2020 gäller nya ekodesignkrav för fastbränslepannor (exempelvis pannor för ved och pellets) som sätts på marknaden.

Produkterna har sedan tidigare krav på energimärkning.

Ekodesignförordningen innebär bland annat krav på energieffektivitet, gränsvärden för utsläpp och vilken information som ska finnas tillgänglig.

Läs mer här.

 
Övrigt
 

EPREL ännu inte allmänt tillgänglig

Alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning ska från och med 1 januari registreras i databasen EPREL.

Inom kort kommer EU:s marknadskontrollmyndigheter att få tillgång till informationen som företagen laddat upp. Allmänheten kommer att få vänta ett tag till då den publika ingången till EPREL väntas bli tillgänglig först i mitten av år 2020.

Läs mer om EPREL här.

 
 
 
 

Test av dimbara LED-lampor

Vårt Testlab har testat dimbara LED-lampor. Testet visar att en dimrad lampa kan spara upp till 80 procent jämfört med en odimrad lampa. Testet visar även att det går bra att dimra LED, bara man väljer rätt dimmer.

Läs mer om testet på vår webb.

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+