Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 8, 19 december 2019 | Ekodesign och energimärkning

Kylprodukter och standby under EU-granskning – inbjudan till frukostmöte 7 februari

I februari 2020 avslutas EU:s marknadskontrollprojekt Eepliant 2. I detta projekt har kyl- och frysskåp för både hushåll och professionella aktörer provats och genomgått dokumentkontroller. Vidare har standby hos produkter med nätverksuppkoppling provats och teknisk dokumentation för produkterna kontrollerats. Projektet har pågått under 2,5 år med en budget på 2,9 miljoner € och marknadskontrollmyndigheter i 15 av EU:s medlemsländer har deltagit. Svensk part i projektet har varit Energimyndigheten. Vill du veta vad resultatet blev av denna marknadskontroll?

Välkommen till frukostmöte hos Energimyndigheten!

Var: Rosenlundsgatan 9, Södermalm i Stockholm, eller skype.
När: Fredag 7 februari kl 8:30 – 9:30. Vi serverar frukost från kl 8:00.
Anmälan: senast 4 februari till konferensen.stockholm@energimyndigheten.se.
Kontakt: anders.hallberg@energimyndigheten.se

Välkomna!

16 nya förordningar publicerade

EU-kommissionen har nu publicerat 16 nya förordningar, 10 för ekodesign och 6 för energimärkning. Totalt berörs 10 produktgrupper, där svetsar samt kylar och frysar för handeln får krav för allra första gången, medan övriga får reviderade och skärpta krav. Berörda produkter är: belysning, TV och bildskärmar, tvättmaskiner och kombinerade tvätt/tork-maskiner för hushållsbruk, diskmaskiner för hushållsbruk, kylar och frysar för hushållsbruk, krafttransformatorer, elmotorer och varvtalsreglerare, externa nätaggregat, svetsar, kylar och frysar för handeln.

De nya förordningarna innebär krav som träder ikraft allteftersom, bland annat:

Belysningsveckan 2019

Lighting Research Center (LRC) från Troy, NY, har sedan 2011 årligen besökt Energimyndigheten för att under en vecka hålla belysningsseminarier på en avancerad nivå. Veckan har blivit mycket efterfrågad bland deltagarna och i år hölls den 9–13 december i Stockholm. Detta är en möjlighet för svenska myndigheter, lärosäten, företag och allmänhet att få ta del av den senaste utvecklingen inom det snabbt expanderande belysningsområdet.

Måndagen 9 december diskuterades energisystemutmaningar och hur belysningen påverkar energisystemet och vilka möjligheter som det finns t.ex med energieffektiv belysning för off-grid, lastbalansering genom ned- och uppdimring alternativt med batterier integrerat i vägbelysning, men även utmaningar med IT-säkerheten när armaturer blir uppkopplade mot internet.

Tisdagen 10 december var temat hur det kan komma sig att vi fortfarande använder äldre ineffektiva produkter trots att det finns ett överflöd av energieffektiva belysningsprodukter på marknaden. Varför går övergången inte snabbare? Utfasningen av kvicksilverbaserade T8-lysrör från 1 sept 2023 kan öka takten i omställningen.

Onsdagen 11 december var temat att Sverige har en sekellång tradition i god belysningskvalitet, att utveckla goda arbetsmiljöer och dessutom god kunskap om avancerade system. Denna bakgrund borde öppna upp för innovationer och affärsmöjligheter.

Torsdagen 12 december hölls en workshop om ljuskvalitet för teater- och operascener och om hur halogenbelysning med historiskt välkända egenskaper kan ersättas med LED-belysning. Avsaknaden av en standard för ljuskvalitet för scener diskuterades också.

Fredagen 13 december diskuterades behovet och möjligheter till att starta ett certifieringsprogram för att installera belysning för äldre personer. Dessa har ofta synnedsättning p.g.a. ögats naturliga åldring och ibland även neurologiska sjukdomar vilket kräver kunskap och eftertanke vid belysningsinstallationen.

Under veckan hölls även visningar av Energimyndighetens belysningslaboratorium.

Vill någon ta del av presentationerna eller bidra till nästa års LightingWeek i början av december så går det bra att kontakta oss via christofer.silfvenius@energimyndigheten.se. Vi kan även nämna att om det finns tillräckligt många intresserade av 2-3 dagars utbildning på LRC så är det möjligt att arrangera detta mot en avgift.

Energimärkning på armaturer tas bort

Den nyligen publicerade energimärkningsförordningen för belysning innebär att armaturer inte längre ska energimärkas från 25 december 2019. Energimyndigheten råder återförsäljare att täcka över energimärkningen. Läs förordningstexten.

Mer information i nyheten energimärkningen på armaturer tas bort.

Bildbehandlingsutrustning och spelkonsoler

Kommissionen höll 12 december samrådsmöte om de frivilliga branschavtalen för spelkonsoler, och för bildbehandlingsutrustning där skrivare ingår.

För spelkonsoler godkändes branschens förslag till nytt avtal. Dock framförde flera medlemsländer att kraven borde skärpas.

För bildbehandlingsutrustning som skrivare, scannrar etc godkändes inte branschens förslag då resurseffektivitetsaspekter kring patroner inte behandlas. Branschen förväntas inom ett halvår återkomma med ett förslag som hanterar patroner, med fokus på återtillverkning. Fram till dess saknas frivilligt avtal eller reglering av produktgruppen.

Skicka eventuella kommentarer till carlos.lopes@energimyndigheten.se och läs mer på våra produktgruppssidor om spelkonsoler och bildbehandlingsutrustning.

Vattenarmaturer

Den 18 december håller EU-kommissionen ett samrådsmöte om vattenarmaturer utifrån branschens förslag till energimärkning. Energimyndigheten är engagerad i att försöka få med funktionen (sköljning) i standarder och reglering. Vi höll ett branschmöte 3 december.

Skicka eventuella kommentarer till peter.bennich@energimyndigheten.se
och läs mer på vår produktgruppssida om vattenarmaturer 

 

Batterier

Förstudien för batterier under ekodesign är nu avslutad men kompletterande studier har påbörjats. Syftet är att EU-kommissionen baserat på dessa ska ta fram ett förslag till reglering av batterier liknande ekodesignkrav kompletterade med andra hållbarhetskrav. Energimyndigheten är aktiv i arbetet.

Skicka eventuella kommentarer till eva-lotta.lindholm@energimyndigheten.se
och läs mer på vår produktgruppssida om batterier.

Nya krav för ved- och pelletspannor

Från och med 1 januari 2020 gäller nya ekodesignkrav för fastbränslepannor (exempelvis pannor för ved och pellets) som sätts på marknaden. Produkterna har sedan tidigare krav på energimärkning. Ekodesignförordningen innebär bland annat krav på energieffektivitet, gränsvärden för utsläpp och vilken information som ska finnas tillgänglig. Läs mer här.

EPREL tillgängligt för marknadskontrollmyndigheter

Alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning ska registreras i databasen EPREL. Läs mer på vår webbplats. Nu får marknadskontrollmyndigheterna allteftersom tillgång till den information som företagen laddat in i EPREL-databasen. Dock får allmänheten vänta, då den publika ingången till EPREL väntas bli tillgänglig först i mitten av år 2020.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn