Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 1, februari 2020 | Ekodesign och energimärkning

Policy

Välkommen på sol-möte 23 mars

Energimyndigheten bjuder in till ett branschmöte om solcellssystem måndagen 23 mars kl 13-16 på Stockholmskontoret (Rosenlundsgatan 9, T-bana Mariatorget).

Syftet är att:

  • Redovisa preliminära resultat av de marknadsundersökningar Energimyndigheten låtit RISE göra under hösten 2019
  • Berätta om de provningar i fält av fyra olika slags solcellssystem som kommer ske under 2020
  • Berätta om läget för de pågående förstudier om solcellssystem som EU-kommissionen arbetar med

Anmäl dig till konferensen...@energimyndigheten.se och ange vilket branschmöte du anmäler dig till, och om du vill delta fysiskt eller via Skype. Mer information kommer inför mötet.

För frågor, kontakta Peter Bennich eller Jonas Pettersson

Aktivitet kring värmeprodukter

Revisionsstudier pågår för pannor, värmepumpar, varmvattenberedare och ackumulatortankar (lot 1 och 2). Efter påtryckningar från länder och branschorganisationer så har EU-kommissionen startat arbetsgrupper som ska ta fram underlag om specifika frågor kring testmetoder, beräkningar mm. Sverige är aktiv i detta arbete. 

Läs mer här eller kontakta Carlos Lopes.

 

Aktuellt
om batterier

Förstudien om batterier är avslutad men en kompletterande studie pågår. Hållbarhetsfrågor för batterier kommer att regleras men det är ännu inte klart exakt hur, dock kommer det knytas till Batteridirektivet.

Läs mer på vår sida om batterier eller kontakta Carlos Lopes.

 

Samrådsmöte om vattenarmaturer

EU-kommissionen höll ett samrådsmöte 18 december 2019 om vattenarmaturer utifrån europeiska branschens (EBF) förslag till frivillig energimärkning. Många medlemsländer framförde tveksamhet inför ett frivilligt avtal om energimärkning. Energimyndigheten undersöker just nu EBF:s förslag jämfört med den svenska frivilliga energimärkningen som även inkluderar kranens sköljfunktion. För mer information se vår sida om armaturer eller kontakta Peter Bennich.

 

Studie-möten våren 2020

Kommissionen har startat upp förstudier inför nya krav samt revisionsstudier inför revision av krav för ett flertal produkter, läs mer på respektive produktgruppssida. Några aktuella produktgrupper är:

Köksprodukter: Revisionsstudien för köksprodukter (köksfläktar, ugnar, hällar) pågår och håller ett tekniskt arbetsmöte 19 mars i Sevilla. Läs mer på vår sida om köksprodukter och revisionsstudiesidan eller kontakta Lovisa Blomqvist.

Fastighetsautomation: Förstudien för BACS (fastighetsautomation och kontrollsystem) har startats och håller förstudiemöte 3 mars i Bryssel. Läs mer på förstudiesidan eller kontakta Carlos Lopes.

Kylcontainrar: Ett första intressentmöte inom den pågående förstudien för kylcontainrar kommer preliminärt att hållas den 6 mars. Läs mer på förstudiesidan eller kontakta Emma Olsson.

Ventilationsaggregat: Ett andra intressentmöte inom den pågående revisionsstudien för ventilationsaggregat planeras preliminärt till den 22 april. Läs mer på förstudiesidan eller kontakta Emma Olsson.

Andra aktuella produktgrupper

Vi arbetar med fortsatt analys och inspel kring de produktgrupper som nyligen haft möten; torktumlare, dammsugare, vattenpumpar, spelkonsoler, bildbehandlingsutrustning.

Aktuella dokument om respektive produkt hittar ni på produktgruppssidorna. Se även tidigare nyhetsbrev.

Marknadskontroll

Marknadskontrollplan för 2020 fastställd

Energimyndighetens marknadskontrollplan för ekodesign och energimärkning 2020 är nu fastställd och finns att läsa här.

Under 2020 prioriteras de gemensamma provningar som genomförs inom ramen för Nordsyn, Eepliant3 samt Testing Campaign, samt provningar som genomförs av Energimyndighetens interna Testlab. Dessutom kommer dokumentkontroller och kontroller av energimärkning online att genomföras. Marknadskontrollen kommer bland annat att fokusera på luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar, ventilationsaggregat, ackumulatortankar och varmvattenberedare, rumsvärmare, TV- och bildskärmar och elektronik.

Undermåliga produkter upptäckta i EU-projekt

EU-projektet Eepliant 2 har avslutats med slutkonferens med stort deltagande från EU-kommissionen. Projektet har inneburit marknadskontrolltester av kylar och frysar för hushållsbruk, kylar och frysar för professionellt bruk, samt av standbyfunktionen hos olika typer av produkter. Projektet har hittat många undermåliga produkter som inte klarar gällande ekodesign- och energimärkningskrav.

Läs Eepliants nyhetsbrev här. Slutrapport publiceras inom kort. För mer information kontakta Anders Hallberg.

Information om nya krav

Den nya energimärkningen

Vanliga frågor och svar om nya energimärkningen

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Den nya energimärkningen införs för ett flertal produkter från år 2021. Läs mer om den nya energimärkningen samt några vanliga frågor med svar om den nya energimärkningen. Planen är att successivt utveckla listan med frågor.

Har du redan nu frågor som saknas i listan är du välkommen att kontakta Energimyndigheten via e-post: ekodesign@energimyndigheten.se. För belysningsfrågor skicka via e-post: belysning@energimyndigheten.se.

Ladda ner informationsblad om ny energimärkning från 2021

Nu finns ett nytt informationsblad som sammanfattar vad som kommer att hända inför och under övergången från nuvarande till nya energimärkningen. Informationsbladet innehåller bland annat de viktigaste datumen att ha koll på, för såväl leverantörer som för återförsäljare. Det är ett dubbelsidigt A4-blad som du enkelt laddar ner från Energimyndighetens webbplats ”Ny energimärkning från 2021” ET 2020:2.

 

Förbudsskylt

 

Förbud mot kringgående har börjat gälla

I slutet av 2019 publicerades tio nya/reviderade ekodesignförordningar, och i de flesta infördes en bestämmelse om kringgående (circumvention) – som innebär att produkterna inte får känna igen att de blir testade och då uppvisa bättre värden än vid normalt bruk. Just denna bestämmelse har redan börjat gälla för många av produkterna, även om övriga nya ekodesignkrav träder ikraft längre fram.

För följande produkter har bestämmelsen om förbud mot kringgående börjat gälla: belysning, bildskärmar och tv-apparater, hushållstvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar för hushållsbruk, elmotorer och transformatorer.

För svetsar gäller bestämmelsen från 1 januari 2021 och för kylar och frysar för handel från 1 mars 2021. Förordningen för externa nätaggregat saknar denna regel.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn