Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 3, maj 2020 | Ekodesign och energimärkning

Aktuellt

Mer Skype i corona-tider

Energimyndigheten gör sitt bästa för att hålla sin verksamhet igång som vanligt trots Corona-pandemin. Du kan kontakta Energimyndigheten via de vanliga kanalerna, exempelvis via e-post. De flesta möten sker via Skype, så också eventuella branschmöten. Även EU-kommissionen uppger att de försöker arbeta på, men att vissa förseningar kan uppstå. EU-kommissionen ser över möjligheterna att genomföra möten via webb. Flera intressentmöten under förstudie- eller revisionsstudiefasen hålls nu som webbmöten.

Energimyndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de flesta anställda arbetar därför hemifrån om möjligt. Energimyndigheten följer UDs avrådan från resor och inga internationella tjänsteresor ska därför förekomma under den aktuella perioden.

Uppdatering av informationen med anledning av coronaviruset sker kontinuerligt.

Så går övergången till ny
energimärkning

EU-kommissionen håller på att analysera tidsplanen kring omskalningen av energimärkningen, som än så länge ligger fast. Energimyndigheten för löpande dialog med EU-kommissionen och vi kommunicerar eventuella förändringar så fort vi får kännedom om dem. Energimyndigheten arbetar med att stötta företagen så att övergången till den nya energimärkningen och skärpta ekodesignkrav ska bli så bra som möjligt och har förståelse för att nedstängda anläggningar innebär att tiden för att förbereda sig inför den nya lagstiftningen blir kortare än planerat.

Läs mer på sidan: Ekodesign och energimärkning

Har du frågor om den nya energimärkningen? 


Under 2021 införs den nya energimärkningen med skala från A-G för vitvaror, TV och bildskärmar samt belysning. Energimyndigheten har publicerat uppdaterade frågor och svar samt separata frågor och svar för belysning.

Läs mer på sidan Ny energimärkning från 2021


Har du frågor som saknas i listan?

Kontakta Energimyndigheten via e-post

För belysningsfrågor mejla till följande e-post.

Informationsmöte om fastbränsle 19 maj

Fastbränslepannor har krav på energimärkning sedan 2017. Från och med den 1 januari i år gäller även de ekodesignkrav som antogs 2015. Ekodesignförordning ställer bland annat krav på energieffektivitet, utsläpp och på vilken information som ska finnas tillgänglig. Kraven måste vara uppfyllda för att en fastbränslepanna ska få sättas på den europeiska marknaden.

19 maj bjuder Energimyndigheten in till ett Skype-möte 10.00-11.30 där vi informerar om vad kraven innebär för dig som tillverkare, importör eller återförsäljare.


Läs mer på sidan Fastbränslepannor

Kontaktperson: Carlos Lopes

 

EPREL stängd 15–31 maj


Under perioden 15–31 maj kommer databasen EPREL att vara stängd på grund av förbättringsarbete. Det är EU-kommissionen som tillhandahåller databasen och de arbetar kontinuerligt med uppdateringar och förbättringar. 

Läs mer på kommissionens samarbetsyta

Alla produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning ska registreras i databasen EPREL. Läs mer om EPREL. Där finns nu uppdaterade datum. Den publika delen kommer inte bli tillgänglig för allmänheten förrän i slutet av 2020. Marknadskontrollmyndigheterna har nu tillgång och EPREL kommer framöver vara en del i myndigheternas kontroll av efterlevnad av energimärkningskraven.

Policyarbete kring produktgrupper

Pannor, värmepumpar och varmvattenberedare

Arbete med revideringen av produkterna pannor och värmepumpar (ej luft-luft), samt varmvattenberedare och ackumulatortankar (lot 1 och 2), pågår i form av fyra tekniska arbetsgrupper. Energimyndigheten deltar i detta arbete, som ska komplettera revisionsstudien. EU-kommissionen planerar preliminärt ett samrådsforum (consultation forum) för varmvattenberedare i slutet av 2020 och ett samrådsforum för pannor/värmepumpar i början av 2021.

Läs mer på sidan Pannor och värmepumpar
Kontaktperson: Carlos Lopes 

Ventilation

Den 7 maj hölls ett intressentmöte inom den pågående studien för revidering av ekodesign och energimärkning av ventilationsaggregat. Mer information från mötet finns på revideringsstudiens webbplats. Underlaget är öppet för kommentarer fram till den 7 juni. EU-kommissionen planerar preliminärt ett samrådsforum (consultation fourm) för ventilationsaggregat efter sommaren.

Läs mer på sidan Ventilation i lokaler och hushåll
Kontaktperson: Emma Olsson 

Luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar

Förstudien för att revidera ekodesign- och energimärkningsförordningarna för luftkonditioneringsapparater inkl. luft-luftvärmepumpar fortsätter. Kommissionen har kallat till möte i en teknisk arbetsgrupp där Energimyndigheten kommer att delta. Alternativa testmetoder för dessa produkter kommer att diskuteras på mötet.

Läs mer på sidan Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar
Kontaktperson: Carlos Lopes

Vattenkokare

En förstudie för vattenkokare har startat och intresserade kan anmäla sig som intressent (”stakeholder”) på förstudiesidan.

Fastighetsautomation

Förstudieteamet som arbetar med fastighetsautomation (BACS) utför just nu en marknadsanalys. Bidra gärna genom att fylla i excel-filen på förstudiesidan och skicka till 4bacs@vito.be innan 2 juni.. 
Ta del av dokument från förstudien

Kontaktperson: Emma Olsson

Batterier

Under sista veckan i april höll EU-kommissionen två olika möten med medlemsländerna och industrin för att presentera slutsatser från studier som tagits fram inför revisionen av batteridirektivet. Kommissionen har meddelat att man avser kombinera det reviderade batteridirektivet med de hållbarhetsaspekter som fanns med i förstudien för ekodesign av litium-jon-batterier för e-mobilitet och stationär lagring som slutgiltigt presenterades i mars 2020. Enligt kommissionens handlingsprogram i den gröna given ska det presenteras ett förslag till rådet och EU-parlamentet i oktober 2020.

Läs mer på sidan Batterier

Kontaktperson: Eva-Lotta Lindholm

Ekodesign arbetsplan 2020-2024

Kommissionen har publicerat en webbsida för arbetet med att ta fram en arbetsplan för ekodesign- och energimärkningsarbetet för perioden 2020-2024. Denna arbetsplan ska vara klar i december 2020.

Läs mer på kommissionens sida för arbetsplan 2020-2024.

Kontaktperson: Lovisa Blomqvist

Marknadskontroll

Kylskåp

Träffsäker marknadskontroll bidrar till stora besparingar på EU-nivå

Energimyndigheten har, tillsammans med myndigheter från 14 andra länder, ingått i ett EU-finansierat marknadskontrollprojekt inom ekodesign och energimärkning. Projektet EEPLIANT 2 har genomfört marknadskontroller av kylskåp och frysar för hushåll och professionellt bruk, samt kontrollerat energianvändningen i standby för bland annat datorer och på routrar som är uppkopplade via ett trådlöst nätverk. EU- projektet bedöms bidra till en minskad energianvändning på 1,6 miljarder kilowattimmar per år i EU år 2030. Det motsvarar en besparing för EU:s medborgare på ungefär 3,6 miljarder kronor. Dessutom har samarbetet bidragit till effektivare marknadskontroll.

Läs mer i nyheten Träffsäker marknadskontroll av produkter bidrar till stora besparingar på EU-nivå

Kontaktperson: Anders Hallberg 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn