Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 5, september 2020 | Ekodesign och energimärkning

Man sitter vid dator och arbetar

Lägesuppdatering i corona-tider

Energimyndigheten gör sitt bästa för att hålla sin verksamhet igång som vanligt trots Corona-pandemin. Du kan kontakta Energimyndigheten via de vanliga kanalerna, exempelvis via e-post. De flesta möten sker via webb, så också eventuella branschmöten. Energimyndigheten håller på att gå över från Skype till Teams.

Energimyndigheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de flesta anställda arbetar därför fortfarande hemifrån om möjligt. 
Uppdatering av informationen med anledning av coronaviruset sker kontinuerligt.

Även EU-kommissionen ser över möjligheterna att genomföra digitala möten. Flera intressentmöten under förstudie- eller revisionsstudiefasen hålls nu som webbmöten och ett par samrådsmöten/expertmöten har även hållits via webb.

Energimärkningen

Label 2020

Välkommen till branschmöte om nya generationen energimärkning den 21 oktober 

Under 2021 införs den nya energimärkningen med skala från A-G för vitvaror, TV och bildskärmar samt belysning.

Branschmötet riktar sig främst till återförsäljare och leverantörer. På branschmötet berättar Energimyndigheten om hur övergången till nya energimärkningen kommer att gå till och om EU-projektet Label 2020. Informationsmaterial kommer också att presenteras.

Energimyndigheten kommer berätta om nyheter från det expertmöte som EU-kommissionen anordnade om energimärkningen 15 september. Vid expertmötet presenterades de utbildning- och informationsverktyg som utvecklas av kommissionen, EU-projekten Label2020 och BELT Boost Energy Label Take up. Dessa ska underlätta övergången till nya generationen energimärkning.

Ta del av: informationsmaterial från EU-kommissionen 
Label2020 och BELT.

 

Anmäl dig till branschmötet, som kommer hållas via webb 21 oktober 9.00-11.00, genom att mejla konferensen.stockholm@energimyndigheten.se och ange vilket möte det gäller. En länk kommer att skickas ut till anmälda.

Kontaktperson: Eva-Lotta Lindholm 

Bild på gammal och ny energimärkningsetikett

Produkter har dubbla energimärkningsetiketter under en period

1 mars 2021 kommer den nya generationen energimärkning för vissa produkter. Fram till dess gäller den tidigare generationen märkning. Under en begränsad tid skickar tillverkarna och leverantörerna dubbla energimärkningar med varje produkt.

Med den nya generationen energimärkning har vissa bakomliggande provningsmetoder och beräkningsmodeller ändrats, för att bättre avspegla dagens användning och för att främja fortsatt produktutveckling. Det innebär att värden på den nya energimärkningen kan avvika något från den nuvarande energimärkningen. Produkten är dock densamma.

Energimyndigheten kommer att ta fram informationsmaterial för att förklara detta för konsument. Detta informationsmaterial är fritt att använda av återförsäljare och leverantörer.

Läs mer om produkter som kommer med dubbla energimärkningsettiketter på vår webbplats.

Kontaktperson: Eva-Lotta Lindholm

Aktuella produkter och frågor

Kylcontainrar 

Skriftligt samråd pågår med sista datum 23 september. Rapport från förstudien och underlag för samrådsforum finns på produktsidan om kylcontainrar.

Läs mer på sidan: Kylcontainrar

Omnibus om ändring av förordningar för belysning, kylar och frysar, tvättmaskiner och diskmaskiner 

Omröstning i ekodesign- och energimärkningskommittén väntas hållas inom kort.

Datorer

Samrådsmöte väntas hållas inom kort.

Läs mer på sidan: Datorer

Ventilationsenheter 

Samrådsmöte preliminärt januari 2021.

Läs mer på sidan: Ventilation

Fastighetsautomation 

Förstudiemöte preliminärt i november.

Läs mer på sidan: Fastighetsautomation

Vattenkokare 

Förstudiemöte hölls i juli, och ett till planeras i november.

Läs mer på sidan: Vattenkokare

EPREL-databasen 

Den publika delen förväntas öppnas i slutet av året.

Läs mer på sidan: EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Fläktar 

Kommittéomröstning planeras preliminärt i december.

Läs mer på sidan: Fläktar

Mobiltelefoner och surfplattor 

Förstudiemöte hölls i juli, och ett till planeras i december. 
Läs mer på sidan: Mobiltelefoner

Christofer Silfvenius

Foto: Oskar Lürén

Färskt LED-test från Testlab

Energimyndighetens test visar att hälften av de testade lamporna fortfarande lyser efter 10 000 timmar. Många LED-lampor har lång livslängd, men det finns exemplar av lampor som slocknar i förtid. Det visar Energimyndighetens livslängdstest av LED-lampor

Läs mer i nyheten på vår webbplats .

Kontaktperson: Christofer Silfvenius

Energimärkning

 

Arbetsplan för ekodesign och energimärkning för perioden 2021-2024

EU-kommissionen arbetar just nu med att planera vilka produktgrupper och aspekter som härnäst ska regleras genom ekodesign och energimärkning. En förstudie om arbetsplanen pågår, ett förstudiemöte hölls i juli 2020 och ett till planeras i november. Mer information om förstudien finns på förstudiesidan.

Däck

Ny däckmärkningsförordning antagen

1 maj 2021 träder en ny däckmärkningsförordning i kraft (EU) 2020/740. Den ersätter då däckförordningen EG 1222/2009.
För Sveriges del är det intressant att vinteregenskaper nu kan vara med på energimärkningsetiketten om däcket är ett dubbfritt vinterdäck. Symbolen kan kompletteras med snö- och eventuellt isegenskaper. Dubbdäck omfattas inte av förordningen.

Läs mer på sidan: Däck
Kontaktperson: Anders Hallberg

EU flagga

 

Färdplaner och konsultationer

EU-kommissionen tog i slutet av 2019 fram en Grön Giv (Green Deal) som i våras efterföljdes av en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, vilken bland annat innebär att en översyn ekodesigndirektivet påbörjas. Nu pågår även konsultation kring Färdplan för konsumenter (Consumer Agenda) och Färdplan för hållbara produkter (Roadmap for sustainable products).

Kontaktpersoner:
Carlos Lopes 
Lovisa Blomqvist 

Marknadskontroll

Eepilant 3 logotyp

Lägesrapport för EU-marknadskontrollprojektet Eepliant 3 

Energimyndigheten medverkar i flera EU-projekt kring ekodesign och energimärkning. Ett av dessa är marknadskontrollprojektet Eepliant3. Energimyndigheten deltar i följande arbetsgrupper för marknadskontroll av produkter:

  1. Marknadskontroll av webbsidor och dokumentkontroller pågår. Företagen som ansvarar för de webbsidor som ingår i kontrollerna och som har brister har kontaktats av Energimyndigheten. Syftet är att bristerna ska rättas till. Vanliga brister är saknad energimärkning, produktblad som saknas eller är ofullständiga, eller att nödvändig information visas på ett felaktigt sätt. Näst på tur står att genomföra provning av ett lämpligt urval av produkter som har genomgått dokumentkontroll.

  2. Varmvattenberedare och ackumulatortankar - Energimyndigheten håller på att göra ett riskbaserat urval av produkter för att inleda marknadskontroll.

  3. Ventilationsenheter - Webbkontroll är genomförd. Samma brister som hos produktgruppen luftkonditionering har identifieras. På tur står att genomföra dokumentkontroll och sedan följer provning av ett representativt urval av produkter.

  4. Rumsvärmare (exempelvis kaminer och elradiatorer) – Marknadskontroll för produktgruppen startar under 2021.

Läs mer på sidan: Eepliant

Kontaktperson: Anders Hallberg

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12, dock stängt 1/7-17/8))
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn