Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 6, oktober 2020 | Ekodesign och energimärkning

Man sitter vid dator och arbetar

Aktuella möten om ekodesign och energimärkning

EU-kommissionen skickade 20 oktober en ny preliminär planering för höstens möten. Observera att planeringen kan komma att ändras, vi försöker hålla vår webbsida med Aktuella möten uppdaterad.

Label 2020

Omröstning om ändringar i ekodesign- och energimärkningsförordningar

Ett nytt förslag till ändringsförordningar (s.k. omnibus) har presenterats av EU-kommissionen. Förslaget är två samlingsförordningar, för ekodesign respektive energimärkning, och innebär ändringar i en rad förordningar för ekodesign och energimärkning som publicerades 2019. Produktgrupperna som berörs är:

  • servrar
  • elmotorer
  • kylar och frysar
  • belysning
  • bildskärmar 
  • diskmaskiner
  • tvätt- och tvätt/torkmaskiner
  • kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion

Förslagen syftar till att förtydliga terminologi för olika värden och parametrar men presenterar även testmetoder för servrar och bildskärmar.

Förslagen finns för öppen konsultation via plattformen ”Have Your Say" fram till 3 november. 
Ekodesign
Energimärkning

Omröstning i kommittéen för ekodesign sker den 10 november och ett expertgruppsmöte gällande energimärkning äger rum den 13 november. Energimyndigheten kommer att delta på omröstning och expertgruppsmöte.

Läs mer på sidan Ändringar i vissa ekodesign- och energimärkningsförordningar.

 

Kontaktpersoner:
Carlos Lopes 
Emma Olsson

Informationsmöte om nya ekodesignkrav 2021 för tio produktgrupper

Välkommen på ett digitalt informationsmöte om nya ekodesignkrav och energimärkningskrav 26 november kl 9.00-12.00. Målgrupp för detta möte är tillverkare, importörer, återförsäljare, samt reparations- och återvinningsbransch. Vi kommer berätta om era skyldigheter och möjligheter.

Flera nya ekodesignförordningar träder ikraft under 2021, bl.a. med krav på resurseffektivitet. Krav kommer att ställas på möjlighet att reparera och återvinna, tillgång till reservdelar och reparationsinformation. Även andra nya ekodesignkrav träder ikraft. Dessutom är det vissa produkter som får den nya generationen energimärkning. Vi ger vid detta möte en inblick i vilka nyheterna är och vad som kan vara intressant för återförsäljare att informera konsumenterna om. Ni har även möjlighet att ställa frågor. Tanken är att alla deltar på en allmän introduktion, och att man sen kan välja att vara med och lyssna om de produktgrupper man är berörd av.

Preliminär agenda:


9.00-10.00
Allmän introduktion och information om tidsplan, skyldigheter, ekodesignkrav, resurseffektivitetskrav, energimärkningskrav och marknadskontroll.

10.00 TV
10.15 Tvätt
10.30 Disk
10.45 Kylar och frysar
11.00 Kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion
11.15 Belysning
11.30 Svetsar
11.40 Transformatorer
11.50 Motorer
12.00 Däck
12.10 Slut

Anmäl dig till konferensen.stockholm@energimyndigheten.se och ange vilket branschmöte du anmäler dig till. En Teams-länk kommer att skickas ut senast samma dag mötet hålls.

Kontaktperson: Lovisa Blomqvist 

Bild på gammal och ny energimärkningsetikett

Nya generationen energimärkning

Under 2021 införs den nya energimärkningen med skala från A-G för vissa vitvaror, TV och bildskärmar samt belysning. För belysning börjar den nya märkningen gälla 1 september 2021 och för övriga nämnda 1 mars 2021. Fram till dess gäller den tidigare generationen märkning. Under en begränsad tid skickar tillverkarna och leverantörerna dubbla energimärkningsetiketter med varje produkt, men bara en ska visas i butik.

Läs mer på om den nya generationen energimärkning på vår webbplats.

Ta del av: informationsmaterial från EU-kommissionen
Label2020 och BELT.

Kontaktpersoner: 
Eva-Lotta Lindholm

Helena Holm

Tester

 

Test av smarta vägguttag

Energimyndighetens test visar att det går att minska energianvändningen i framtiden för så kallade smart-plugs, men det krävs också kloka användare. De sätts direkt i det vanliga fasta vägguttaget och kopplas till olika produkter i hemmet som du vill kunna styra.

Ett smart vägguttag använder själv energi för att fungera. De testade vägguttagen drar mellan 12 och 4 kilowattimmar per år om de skulle vara på hela tiden. Även i så kallad nätverks-standby drar de mellan 6 och 2 kilowattimmar årligen. Samtliga klarar dagens ekodesignkrav på max 2 watt i nätverksstandby. Standbykraven är bindande och gemensamma för EU-länderna och gäller för många olika uppkopplade produkter.

Läs mer om testet på vår webbplats. 

Kontaktperson:
Arvid Rönnberg

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller energimarkning@energimyndigheten.se
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn