Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 7, december 2020 | Ekodesign och energimärkning

Aktuella möten om ekodesign och energimärkning

Intressentmöte för fastighetsautomation och kontrollsystem 

En förstudie för att ta fram underlag kring fastighetsautomation och kontrollsystem (BACS) pågår sedan en tid. Nu har det bjudits in till ett andra intressentmöte, som hålls den 15 december. Mer information om studien och mötet finns på studiens webbsida.

Kontaktperson: Emma Olsson

En hand som håller i en smartphone

Intressentmöte för mobiltelefoner 

En förstudie för produktgruppen mobiltelefoner och surfplattor har startat och ett andra digitalt intressentmöte hålls 18 december. Mer information om studien och mötet finns på studiens webbsida

Kontaktperson: Carlos Lopes 

Fler aktuella möten

Vi väntar på datum för fler möten, dessa kommer att publiceras allt eftersom på vår sida Aktuella möten.

Förväntade möten under 2021:

  • förstudiemöte om arbetsplanen 2021-2024
  • arbetsmöten om pannor och värmepumpar
  • samrådsmöte om datorer, ventilationsenheter och den publika delen av EPREL
  • kommittéomröstning om fläktar, standby (inklusive nätverks-standby) och elektriska rumsvärmare.
  • samrådsmöte för varmvattenberedare, pannor och värmepumpar.
Nyligen genomförda möten

Samrådsmöte frivilliga avtal 

Den 9 december höll EU-kommissionen ett samrådsmöte om de frivilliga avtalen för avancerade digitalboxar, spelkonsoler och bildbehandlingsutrustning (skrivare m.m). Det frivilliga avtalet för avancerade digitalboxar kommer att avslutas, medan det om spelkonsoler kommer revideras. Det frivilliga avtalet för bildbehandlingsutrustning kommer att vidareutvecklas för att driva återanvändning eller återtillverkning av tonerkassetter. Läs mer på produktgruppssidorna; avancerade digitalboxarspelkonsoler och bildbehandlingsutrustning.

Kontaktperson: Carlos Lopes

”Omnibus” ändringar i förordningar från vinterpaketet från 2019

Förslagen om ändringar i ett antal förordningar (”omnibus”) som först publicerades 2019, behandlades i kommittén för ekodesign 10 november och expertgruppen för energimärkning 13 november. Ändringarna ska förbättra den legala tydligheten för aktörerna, underlätta marknadskontroll och bidra till att beslutade krav bättre efterlevs. EU-kommissionen kommer inom kort att anta dessa förordningar och vi lägger dem då på vår webbplats. Produktgrupperna som berörs är servrar och elmotorer (enbart ekodesign), kylar och frysar, belysning, TV och bildskärmar, diskmaskiner, tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare samt kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion (både ekodesign och energimärkning). De bearbetade texterna finns att läsa på Energimyndighetens webbplats.

Kontaktperson: Emma Olsson

 

Solpaneler och växelriktare

Energimyndigheten medverkade på ett förstudiemöte om solpaneler och växelriktare som hölls 19 november. Läs mer på vår webb om solpaneler och växelriktare.

Kontaktperson: Peter Bennich


Kylcontainrar

EU-kommissionen anordnade ett samrådsmöte om kylcontainrar den 20 november, som Energimyndigheten deltog på. Kylcontainrar har betydande energianvändning, men då merparten används för transport och inte sätts på EU:s marknad kan de troligen inte regleras genom ekodesign. EU-kommissionen överväger att inkludera de stationära kylcontainrarna i ekodesignförordningen för professionella kylar och frysar vid nästa revision. Läs mer på webbsidan Kylcontainrar.
Kontaktperson: Emma Olsson


Belysningsveckan firade 10–årsjubileum!

Energimyndigheten anordnar årligen en belysningsvecka på avancerad nivå, skräddarsydd för en bred publik. Veckan är väldigt populär bland deltagarna och detta år hölls veckan digitalt 7–11 december. Läs mer om belysningsveckan på vår webb.
Kontaktperson: Christofer Silfvenius

 

Välbesökt branschmöte


Energimyndigheten höll 26 november ett välbesökt branschmöte med 150 deltagare. Vi berättade om nya ekodesign- och energimärkningskrav på en mängd produkter. Ni hittar presentationen på vår webbplats.

Kontaktperson: Lovisa Blomqvist 

Övergripande

Skicka in synpunkter på EU-kommissionens taxonomi senast 18 december

EU:s nya taxonomiförordning (on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment) trädde i kraft i juni 2020 och är ett verktyg som i detalj ska klassificera vilka investeringar som ska få kallas hållbara (och vilka som inte är det). Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för hållbarhetsinvesteringar och att styra mer kapital mot dessa investeringar.

Konkret håller det nu på att tas fram en (600 sidors) katalog av tröskelvärden som ska användas för att avgöra om en investering kan klassas som hållbar eller inte. Katalogen kommer att påverka företags möjligheter att få lån – till vilka villkor – till olika investeringar. Katalogens tröskelvärden ska specificeras i särskilda delegerade akter.

Den första delegerade akten innehåller tröskelvärden för de två första av sex miljömålsättningar och ska beslutas före den 31 december 2020. Om ni som företag vill vara med och tycka till om dessa tröskelvärden kan ni gå till EU-kommissionens särskilda hemsida – ”have your say” - och lämna dem där. 

Kontaktperson: Peter Bennich

Eprel

EPREL

Databasen EPREL är obligatorisk för leverantörer som ska registrera alla produkter som omfattas av energimärkning. Den har sedan ungefär ett år varit tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter och används av Energimyndigheten som en del av tillsynen av energimärkta produkter. Den publika delen av EPREL har dock blivit ytterligare fördröjd och det senaste beskedet från EU-kommissionen är att den ska öppna under det första kvartalet 2021. Läs mer om EPREL på vår webbplats.

Kontaktperson: Lovisa Blomqvist

EU-flagga

Sustainable Products Initiative

EU-kommissionen lanserade en färdplan för hållbara produkter (Sustainable Product Initiative, SPI) i september 2020. Denna pekar på en utvidgning av ekodesigndirektivet till att även omfatta möbler, textilier samt mellanprodukter som stål, cement och kemikalier. Ett ekodesign-samrådsmöte hölls 20 november om SPI, vilket Energimyndigheten medverkade på. Läs mer om Sustainable Product Initiative.

Kontaktperson: Lovisa Blomqvist

Tips till konsumenter

Bild på gammal och ny energimärkningsetikett

Nya generationen energimärkning

Den 1 mars 2021 införs den nya energimärkningen med skala från A-G för vissa vitvaror samt för TV och bildskärmar.

Under en begränsad tid skickar tillverkarna och leverantörerna med dubbla energimärkningsetiketter med varje produkt, den nuvarande och den nya energimärkningen. Det är en förberedelse för att övergången till den nya märkningen ska bli så bra som möjligt. Nu finns en informationsfolder som återförsäljare kan ge till konsumenter som köper produkter där två etiketter följer med. Informationsfoldern är kostnadsfri och finns att ladda ner via Energimyndighetens webbshop.

Läs mer på om den nya generationen energimärkning på vår webbplats.

Kontaktperson: Eva-Lotta Lindholm

Riskfyllt att handla julklappar på nätet från företag utanför EU

Vi handlar allt mer på nätet och coronapandemin har gjort att e-handeln ökat ytterligare. Många köper sina julklappar på nätet, men varor som du köper från företag utanför EU kan ha säkerhetsbrister eller vara energitjuvar. Nu varnar Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket i ett gemensamt pressmeddelande för riskerna och ger tips och råd i julhandeln.

Läs mer i pressmeddelandet.

Foto: Oskar Lürén

Test av 40 LED-lampor för hemmet

Energimyndighetens Testlab har testat 40 vanliga LED-lampor för hemmet som säljs i dagligvaruhandeln, bygg- och inredningsbutiker eller via e-handel. Den effektivaste lampan ger dubbelt så mycket ljus som den minst effektiva lampan i testet, 128 lumen per watt jämfört med 56 lumen per watt. I snitt ger de testade lamporna 90 lumen per watt.

Det finns dock LED-lampor som flimrar. Men 31 av de 40 testade lampor klarar redan de kommande ekodesignkraven som sätter gränsvärden för hur mycket lampor som mest får flimra.

– Bra lampor ska inte flimra. Testet visar att det går att tillverka flimmerfria lampor, säger Christofer Silfvenius vid Energimyndighetens Testlab.

Läs mer om testet på vår webbplats

Kontaktperson:
Christofer Silfvenius

 

7 goda råd för advents- och julbelysning


Lagom till advent och jul har Energimyndigheten uppdaterat tipsen för advents- och julbelysning.
Läs mer om advents- och julbelysning

Kontaktperson:
Christofer Silfvenius

God jul och gott nytt år önskar vi på Energimyndigheten

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Vid frågor, maila till ekodesign@energimyndigheten.se eller energimarkning@energimyndigheten.se
ring 016-544 21 00 (telefontid: tisdag-torsdag kl. 10-12, stängt 21/12-11/1)
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn