Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
September 2017
Myndigheten för delaktighets nya webbplats

Ny webbplats

MFD har lanserat en ny webbplats under sommaren. Webbplatsen har fått ny struktur och nytt utseende. Nu är det lättare för dig som besökare att hitta vad du söker.

Flicka i simmhall med öronsnäcka

Undersökning om hälsa, kost och fysisk aktivitet

Många som svarade på MFD:s enkätundersökning Rivkraft upplever sig ha dålig hälsa, särskilt kvinnorna. Flera känner sig diskriminerade i kontakter med vården.

Resultaten från undersökning om hälsa, kost och fysisk aktivitet

 
 
Maria Maxén, Truls Busch-Christensen och Karl-Erik Westman

Kultur på distans

Pilotprojektet Kultur på distans har testat en robot för att göra museibesök möjliga digitalt för de som inte kan ta sig till en kulturaktivitet.

Test av robot för museivisning på distans

 
 
SIS logotyp

Ny europastandard om design för alla

Nu finns förslag till ny europeisk standard som beskriver hur ett företag eller en organisation redan från början kan räkna in allas behov, egenskaper och förmågor när de utvecklar produkter och tjänster.

Genom att göra rätt från början når företag och organisationer fler användare.

Ny europastandard om design för alla

 
 
Rubrik

Konferens om mänskliga rättigheter

3 oktober
Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Bli inspirerad att implementera mänskliga rättigheter i arbetet i stat, kommun och landsting.

Anmälan till konferens i Helsingborg senast 24 september

 
 

Konferenser om välfärdsteknologi

Få inspiration och kunskap om hur din verksamhet genom ett systematiskt arbetssätt kan införa och använda digital teknik.

MFD håller konferenser i Falun, Eskilstuna, Trollhättan, Malmö och Karlskrona.

Information och anmälan till regionala konferenser om väldfärdsteknologi

 
 

Kontakta oss

www.mfd.se
E-post: info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
 

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter
Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.