Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
mars 2018
Äldre person i rullstol. Foto: Skandinav bildbyrå/Lars Owesson.

Personer med funktionsnedsättning halkar efter i hälsa och ekonomi

De senaste åren har många i Sverige fått kraftigt förbättrad hälsa och ekonomi. Även många personer med funktionsnedsättning har fått förbättrade levnadsvillkor. Det finns dock grupper som inte har fått ta del av utvecklingen i samma utsträckning. De brottas nu med bristande anpassning i skolan, lågt deltagande på arbetsmarknaden och hinder inom hälso- och sjukvården. Detta skapar negativa konsekvenser för deras ekonomi, sociala liv och hälsa, visar MFD:s årliga uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017

Illustration som visar ett antal personer med olika sorters funktionsnedsättningar på en liten jordglob. Illustration: Karin Grönberg.

Ökade kunskaper om FN-konventionen

MFD har under drygt två år drivit en kommunikationssatsning för att fler ska få kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu har myndigheten i sin slutrapport till regeringen redovisat sina erfarenheter. Myndigheten anser att satsningen har lett till ökade kunskaper om konventionen i samhället men att det återstår mycket för att göra den mer känd.

Kunskapen om konventionen har ökat – men mycket arbete återstår

 
 
Kvinna som sitter och arbetar med sin dator och två dataskärmar. Foto: Scandinav bildbyråJohnér.

"För låga ambitioner om webbtillgänglighet"

Det krävs en högre ambitionsnivå när Sverige genomför EU-direktivet om tillgänglighet på myndigheters webbplatser och i mobila applikationer, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Det skriver MFD i sitt remissvar till regeringen. Direktivet omfattar myndigheter, kommuner och landsting, men i förslaget till den svenska lagen föreslås även att privata aktörer med offentlig finansiering ska omfattas. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 23 september 2018.

Webbtillgänglighetsdirektivet - MFD vill se högre ambitionsnivå

 
 

Ansvaret för ledarhundar kan flyttas

Myndigheten för delaktighet kan komma att ta över ansvaret för ledarhundsverksamheten, ett uppdrag Synskadades Riksförbund har i dag. Orsaken är att kraven ökat på hur statliga medel används och på de verksamheter som finansieras. Regeringen har gett MFD i uppdrag att analysera vilka praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenser förändringen kan leda till.

Konsekvensanalys om ledarhundar på gång

Labradorhund vilar på gräsmatta. Foto: Skandinav bildbyrå/David Zandén.
 
 
Utredare Martin Olauzon framför bokhylla. Foto: Christer Järild.

Personligt engagemang i utredning om funktionshinderspolitiken

Regeringen har utsett Martin Olauzon att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken. MFD blir en part i utredningen eftersom det ingår i uppdraget att se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. "Eftersom jag har en 15-årig dotter med Downs syndrom så blir såklart drivet och engagemanget lite mer personligt", säger han.

Martin Olauzon leder utredning om funktionshinderspolitiken

Kontakta oss

www.mfd.se
E-post: info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
 

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter
Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.