Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
juni 2018

Funktionshindersplan gör Sara delaktig

Kommunerna har ett ansvar att förverkliga mänskliga rättigheter för alla, oavsett funktionsförmåga. I en film från MFD berättar Sara Brännström om sitt arbete som serviceassistent i Skellefteå kommun. Saras jobb är en del i kommunens arbete med att förverkliga sin funktionshinderspolitiska strategi, som i sin tur är kopplad till Sveriges mål för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Skellefteås funktionshindersplan gör Sara delaktig

Illustration av nio människor på en jordglob. Illustratör: Karin Grönberg

Fler FN-kommentarer översatta till svenska

De så kallade allmänna kommentarerna till fyra artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns nu översatta till svenska. De senast översatta kommentarerna handlar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning samt rätten till utbildning. Ytterligare två allmänna kommentarer ska översättas till svenska före årsskiftet.

FN-kommentarer översatta till svenska

 
 
Magnus Lagercrantz från MFD är en av personerna som kommer till Delaktighetsforum under Almedalsveckan.

Röster om delaktighet i Almedalen

På måndag den 2 juli öppnar Delaktighetsforum - en ny arena för frågor om tillgänglighet, delaktighet och funktionshinder i Almedalen. En rad myndigheter och organisationer kommer dit för att diskutera, spela forumteater och möta publiken. I programmet på MFD:s webbsida ligger nu 15 filmer där arrangörerna själva berättar om sina programpunkter.

Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

 
 

Nya ledamöter utsedda till MFD:s Insynsråd

Regeringen har utsett fem ledamöter till Insynsrådet för MFD. Nya i rådet är Lisa Lindström, vd för Doberman AB, och Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser. Tre personer sitter kvar i rådet sedan tidigare: riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Mikael Dahlkvist (S) samt Synskadades riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson. Ordförande för Insynsrådet är MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén (bilden). Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt att bidra med kompetens och kunskap.

Insynsråd

MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén. Foto: Anders Warne
 
 
Ung kvinna på gågata med resväska. Foto: Jens Lindström/Scandinav bildbyrå

Dags att nominera tillgängliga städer 

Nu är det dags att nominera din stad till Access City Award 2019. Tävlingen arrangeras av EU-kommissionen och syftet är att uppmärksamma städer som arbetar framgångsrikt med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Access City Award 2019 - tävlingen har öppnat!

 
 

Är du vår nästa chef?

Vill du arbeta för full delaktighet i samhället oavsett funktionsförmåga? Vi på MFD erbjuder ett meningsfullt arbete, stimulerande arbetsmiljö med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Just nu söker vi fem nya kolleger, varav tre chefer.

Lediga jobb

Fyra medarbetare på MFD i möte
 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.