Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Oktober 2018
Skylt med texten Vallokal och en pil som pekar åt vänster. Foto: Mathilda Ahlberg/Scandinav bildbyrå

Stickprov visar på bristande tillgänglighet i röstnings- och vallokaler

Många röstningslokaler brast vad gäller tillgänglighet vid valet 2018. Det visar inventeringen av 191 lokaler runt om i landet som MFD låtit göra. Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har lika möjlighet att rösta.

Bristerna handlar om fysisk otillgänglighet såsom höga trösklar och svårigheter att komma nära med taxi och färdtjänst, men även om brister som att skyltar är svåra att upptäcka och förstå. Stickproven visar även att bristerna till viss del kan kopplas till vilken typ av lokal det är. Förskolorna i inventeringen var exempelvis mindre tillgängliga än sjukhusen.

Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

Stadsbebyggelse med gångbro över vattendrag. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav bildbyrå

Universell utformning skapar hållbara städer

Regeringens råd för hållbara städer arbetar för att stödja kommunerna i arbetet för gröna, hälsosamma och trygga städer. MFD som sitter med i rådet har tagit fram en lista på åtgärder för att skapa en stadsutveckling som utgår ifrån universell utformning som princip.

Hållbara städer och universell utformning

 
 

Unga med intellektuell funktionsnedsättning söks till fördjupningsstudie

Vilka stödinsatser från samhället ges till personer med intellektuell funktionsnedsättning när de ska välja utbildning, sysselsättning och boende? Vilken effekt har insatserna? Nu söker MFD unga med intellektuell funktionsnedsättning som gick ut skolan mellan 2013 och 2018 samt deras närstående till en fördjupningsstudie.

Studie ska öka kunskapen om levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Tecknad bild av lärare framför liten skolklass. Illustration: Karin Grönberg
 
 
Publik på Delaktighetsdagen 2016 - då på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Delaktighetsdagen 2018 hålls i Norrköping

Den 5 december arrangerar MFD Delaktighetsdagen – en dag för inspiration, nätverkande och kunskap med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konferensen hålls i Norrköping och riktar sig i första hand till chefer, strateger och utvecklingsledare i offentlig verksamhet. Anmäl dig senast den 14 november.

Delaktighetsdagen 2018

 
 
Leende pojke tittar på något på sin läsplatta i klassrummet. Foto: Astrakan/Scandinav bildbyrå

50 miljoner till forskning om funktionshinder

Nu går det att söka pengar till forskning om hinder och lösningar för att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Satsningen från Forte innebär att forskningen breddas till flera olika samhällsområden, såsom aktivt medborgarskap och insatser inom utbildning och arbetsmarknad.

Satsning på forskning om funktionsnedsättning och ökad delaktighet i samhället

 
 
Man i rullstol med uppslagen laptop i knäet. Foto: Scandinav bildbyrå

Funktionshindersperspektiv undersöks i MFD-enkäter

MFD har skickat ut enkäter till Sveriges alla myndigheter, landsting, regioner och kommuner om hur de arbetar med att integrera ett funktionshindersperspektiv i sina verksamheter. 

Funktionshinderperspektivet i fokus i enkätundersökning

 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.