Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
November 2018
Vattenfall i Norrköping som står värd för Delaktighetsdagen 2018.

Norrköping redo för Delaktighetsdagen

Den 5 december går Delaktighetsdagen av stapeln i Norrköping. På programmet står frågor om bland annat aktiv involvering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och hur tillgängliga lärmiljöer kan skapas i skolan. Deltagarna kommer även att få höra om arbetet i styrutredningen för funktionshinderspolitiken. Du som inte har möjlighet att närvara kommer att kunna se konferensen i efterhand på MFD:s webbsida.

Delaktighetsdagen 2018

Axel Ingvarsson, utredare på MFD. Foto: Pia Nordlander

Samarbete med länsstyrelser in i ny fas

MFD:s och länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner och landsting i arbetet med funktionshinderspolitiken går framåt. Länsstyrelserna har nu ansvariga på plats, en struktur för arbetet har beslutats, en kartläggning av nuläget i Sveriges kommuner och landsting är klar och ett antal regionala konferenser har genomförts. I nästa skede ska MFD och länsstyrelserna stödja kommuner och landsting i arbetet mot de funktionshinderspolitiska målen, berättar Axel Ingvarsson, projektledare.

Framåt för samarbete med att genomföra funktionshinderspolitiken

 
 
FN-skrapan i New York, USA. Foto: FN/Rick Bajornas

"FN:s Agenda 2030-rapport en nollmätning"

Den 3 december publiceras FN:s rapport om hur funktionshinderpolitiken kommit in i länders arbete med Agenda 2030. Det finns redan nu en sammanställning av de preliminära resultaten. "Rapporten kommer att fungera som en nollmätning som visar hur det ser ut i dagsläget och därmed vara till hjälp i det fortsatta arbetet för länderna och FN:s olika organisationer", säger MFD:s utredare Arvid Lindén som deltar i en referensgrupp till FN-projektet.

FN presenterar preliminära resultat om Agenda 2030 och funktionshinderspolitiken

 
 
Illustration av ramp som leder uppför trappavsats, som exempel på universell utformning. Illustration: Karin Grönberg

Sverige ska svara på hur FN-konventionen följs

Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nu ställt ett antal frågor inför regeringens nästa rapportering till kommittén. De handlar om hur Sverige följer och arbetar med rättigheterna i konventionen.

FN ställer frågor till Sveriges regering om FN-konventionen

 
 

MFD söker myndighetsjurist

Myndigheten för delaktighet söker en myndighetsjurist till avdelningen för verksamhetsstöd. Du kommer att stödja myndigheten i varierande juridiska frågeställningar. Det kan exempelvis röra förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arbetsrätt, övergripande upphandlingsrätt, avtalsjuridik samt personuppgiftsfrågor. Välkommen med din ansökan.

Lediga jobb

MFD-medarbetare runt tom kontorsstol som väntar på nästa kollega. Foto: Anette Persson
 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.