Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Mars 2019
Gatubild med resenärer på perrong, väntande på en spårvagn. Foto: Pia Nordlander

Långt kvar till ett samhälle med full delaktighet och jämlika levnadsvillkor

Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktivt och träffsäkert. Många offentliga aktörer har som ambition att införa funktionshinderperspektivet i verksamheterna, men arbetet saknar ofta verktyg och konkreta mål. Resultatet är att den önskade utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället inte syns. Det är några av slutsatserna i den årliga rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Samhället långt ifrån jämlikt för personer med funktionsnedsättning

Valsedlar från olika politiska partier på ett bord, nedanför en tecknad symbol med person i rullstol.

Ökad kunskap ska ge ett tillgängligare EU-val

Förberedelserna inför valet till Europaparlamentsvalet pågår för fullt. MFD sprider just nu kunskap om erfarenheterna av tidigare val och checklistan för tillgängliga val. Bland annat lyfts frågan vid ett antal SKL-ledda konferenser för valnämnder och valsamordnare på olika platser i landet.

Så ska EU-valet 2019 bli tillgängligt för fler

 
 
Illustration av ramp som leder uppför trappa. Illustration: Karin Grönberg

Funktionshinderspanel: så tillgängligt var valet

Panelen Rivkraft, med drygt 3 000 deltagare, har svarat på två enkäter om synen på möjligheten att engagera sig politiskt och hur det var att rösta i valet 2018. Över en tredjedel av de som svarade på enkäten upplevde brister i tillgängligheten när de skulle rösta. Både fysisk otillgänglighet och kognitiva brister lyftes fram.

Tillgänglighet i det allmänna valet 2018

 
 
Första scenen i den animerade filmen om vad MFD gör. Flicka tar en bild med sin mobiltelefon av en skylt där det står "Filmen om MFD".

Funktionshinderspolitik på film – för barn

Hur förklarar man för barn vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är? Eller vad en statlig myndighet som MFD gör? Nu finns två nya tecknade filmer som stöd. De finns i flera format och riktar sig i första hand till barn mellan 7 och 12 år.

Filmer

 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.