Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
nr 2, juni 2019

Delaktighetsforum i Almedalen om arbetet mot full tillgänglighet för alla

Delaktighetsforum riktar sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla får möjlighet att delta. Årets program tar avstamp i tre teman: utbildning, arbetsliv och digital delaktighet.

Delaktighetsforum i Almedalen 2019

Öka er tillgänglighet med nytt verktyg

Vi har tagit fram ett nytt verktyg - Fokus delaktighet - i syfte att vara ett stöd i myndigheters tillgänglighetsarbete. Genom verktyget får myndigheter överblick över de områden där arbetet fungerar bra och var det kan eller bör förbättras.

Nytt verktyg ska göra myndigheter tillgängliga

 
 

MFD samtalar om begrepp och inkludering

Vilka begrepp används inom funktionshinderområdet? Hur ser ett inkluderande samhälle ut och hur kan det uppnås? Nu kan du lyssna på två avsnitt där MFD samtalar med inbjudna gäster. Syftet med samtalen är att väcka intresse, inspirera och sprida kunskap. Tipsa oss gärna om vad du tycker att vi bör samtala om nästa gång.

MFD samtalar

 
 

Stora brister i ekonomisk jämställdhet

Kvinnor med funktionsnedsättning lever i ekonomisk utsatthet i betydligt större utsträckning än andra kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten och MFD ser, genom ny kartläggning, behovet av ändamålsenliga åtgärder och insatser mot diskriminering på arbetsmarknaden för ökad jämställdhet.

Långt till jämlik ekonomi för kvinnor med funktionsnedsättning

 
 

MFD kartlägger stödet för en aktiv fritid

MFD har fått i uppdrag att kartlägga tillgängligheten till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt. Uppdraget kommer att genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och i dialog med relevanta organisationer.

Kartläggning om aktiv fritid och tillgång till hjälpmedel

 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.