Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Oktober 2019
Elisabeth Wallenius och Malin Ekman Aldén. Foto: Linnea Bengtsson respektive Pia Nordlander.

Debattartikel: "Se över stöden och få fler i arbete"

Arbetsförmedlingen reformeras nu i grunden. I uppdraget står det att personer med funktionsnedsättning inte ska påverkas av omorganisationen. Men att lämna dem utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén, MFD, och Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, i en gemensam debattartikel i Altinget.

"Stöden är anpassade för en arbetsmarknad som inte längre finns"

Två kvinnor och en man diskuterar något framför en uppfälld bärbar dator. Foto: Scandinav bildbyrå.

Årlig uppföljning om tillgänglighetsarbetet

Hur går det för landets offentliga aktörer att göra sina lokaler, sin information och sin kommunikation tillgängliga för alla? Detta undersöker MFD och just nu pågår insamling av uppgifter från myndigheter, regioner och kommuner.

Nu startar MFD:s årliga uppföljningar av myndigheter, regioner och kommuner

 
 

Trygghetsvandringar genomförs på skolor

Elever med funktionsnedsättning är mer utsatta för mobbning och kränkningar än andra elever. Men var i skolan känns det särskilt otryggt, och hur kan de miljöerna förbättras? Det undersöker MFD genom trygghetsvandringar i tre högstadieskolor.

Otrygga skolmiljöer undersöks i pilotstudie

Pojke i tonåren ställer in skolböcker i sitt skåp i skolans korridor. Foto: Scandinav bildbyrå.
 
 
Blåvit spårvagn på väg genom ett soligt Göteborg.

Social hållbarhet tema för Delaktighetsdagen 2019

Den 10 december arrangeras MFD:s årliga konferens Delaktighetsdagen i Göteborg. Årets tema är social hållbarhet med fokus på hur vi kan arbeta för ett samhälle för alla, oavsett funktionsförmåga. Vi tittar också på hur arbetet med funktionshinderspolitiken kan kopplas till målsättningarna med Agenda 2030.

Delaktighetsdagen 2019

 
 

Så kan en aktiv fritid främjas

Vilken tillgång har personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel för en aktiv fritid? Hur kan en aktiv fritid främjas lokalt och regionalt? Det är temat för tre webbsända seminarier med start den 15 oktober.

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Ung kvinna med långt hår i hästsvans klättrar upp för klättervägg. Foto: Scandinav bildbyrå.
 
 
Ung man talar med teckenspråk med person utanför bild. Foto: Pia Nordlander.

Ny checklista för en tillgänglig arbetsplats

MFD har tagit fram en checklista som vägledning för hur en arbetsplats kan förberedas för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Checklistan vänder sig till dig som är chef, HR-specialist eller arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Tillgänglig arbetsmiljö för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet

 
 

Succéstart för MFD:s frukostmöten

Drygt 50 personer från statliga myndigheter, kommuner, regioner och funktionshindersrörelsen deltog vid det första av höstens frukostmöten på MFD den 25 september. Temat var inkluderande språk, föreläsare var språkforskaren Anna Vogel. Information om kommande evenemang kommer att finnas på MFD:s webb, nyhetsbrev och sociala medier.

Anna Vogel, forskare i nordiska språk, föreläser inför publik hos Myndigheten för delaktighet. Hon visar en bild på en skärm med en text som har rubriken "Hur kan det låta..."
 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.