Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
April 2020
coronavirus

Tillgänglig information om coronaviruset

När viktig information behöver nå så många som möjligt är det en förutsättning att informationen finns i olika tillgängliga format. Vi har samlat användbara tips på hur du kan tänka. På vår webbplats finns också information om stöd för dig som i ditt arbete möter personer som har behov av tillgänglig information.

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Fokus delaktighet – ett stöd i tillgänglighetsarbetet

Med Fokus delaktighet kan myndigheter, regioner och kommuner testa sitt arbete med tillgänglighet. Med verktyget får ni också stöd för att komma vidare i tillgänglighetsarbetet.
Så gå in och testa och få tips på hur ni kan komma vidare i ert arbete!

Verktyg för tillgänglighetsarbete – Fokus delaktighet

Frågorna i verktyget kommer också att användas i MFD:s årliga uppföljning av offentliga verksamheter. Du kan se resultatet från uppföljningen 2019 på vår webbplats.

Uppföljning av myndigheter, regioner och kommuner

Lagbok

Få överblick över lagar och regler

Vill du få en överblick över lagar, regler och bestämmelser som gäller för tillgänglighet inom olika områden i vårt samhälle? Vi har sammanställt allt detta på vår webbplats för att det ska bli så enkelt och lättillgängligt som möjligt.

Lagar och regler om tillgänglighet

 
 

Vad innebär ett samhälle för alla?

Saknar eller behöver ni mer kunskap om hur ett tillgängligt samhälle kan skapas? Vi har tagit fram en utbildning för offentliga verksamheter som bland annat bygger på vad universell utformning innebär och varför det är bra för att nå ett tillgängligare samhälle.

Lär om politikens mål och inriktning

Illustrerade människor
 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.