Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev December 2017
Aktuell verksamhet och nyheter från Institutet för miljömedicin (IMM) - en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

Nyheter

Besök av rektor

KI:s nye rektor, Ole Petter Ottersen, har besökt IMM. Bland annat diskuterades FN:s globala hållbarhetsmål. Läs mer.

Programanslag AFA

Jenny Selander får 8 miljoner kronor från AFA Försäkringar för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Läs mer.

Anslag från FORTE

13 forskare vid IMM erhåller närmare 40 miljoner kronor från forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Läs mer.

Anslag från VR

Nio forskare vid IMM erhåller närmare 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Läs mer.

ERC-startanslag

Erik Melén får ett startanslag motsvarande 1,5 miljoner euro från det europeiska forskningsrådet (ERC) som stöd till begåvade forskare i början av sin karriär. Läs mer.

Instagram

IMM finns nu på Instagram under profilen imm_miljömedicin. Följ oss för information om  verksamhet och aktuella händelser.

Forskning

Genrymd för toxiska reaktioner

IMM-forskare har konstruerat en genrymd för toxiska reaktioner, som förutsäger risken för leverskada från kemikalier och läkemedel. Läs mer.

Fettsyror påverkar astmautveckling

Fleromättade fettsyror påverkar risken att utveckla astma eller hösnuva innan 16 års ålder. 
Läs mer.

Möjligt att förutse astma och allergi

Hur barns immunförsvar reagerar på vissa allergen kan förutsäga uppkomst av luftvägsallergi och astma senare i livet. Läs mer.

Nanoteknologi i Läkartidningen

Bengt Fadeel skriver om "Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanonteknologi" i Läkartidningen. Läs mer.

Riskbedömning

Gifter & miljö

IMM-forskare medverkar i Naturvårdsverkets rapport "Gifter & Miljö", bland annat om kemikalier i barns vardag. 
Läs mer. 

IMM-rapporter

IMM publicerar regelbundet i myndigheternas rapportserier. Vi har även egen rapportserie med kunskapssammanställningar inom olika områden. Läs mer.

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ