Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Maj 2018
Aktuell verksamhet och nyheter från Institutet för miljömedicin (IMM) - en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Ny webbportal 

Den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial, SweNanoSafe, har lanserat en ny webbportal. Läs mer.

Agenda 2030

IMM har haft ett heldagsmöte med institutets styrelse, för att bland annat diskutera arbetet kring Agenda 2030.

Ny lektor

Eva Skillgate, enheten för kardiovaskulär epidemiologi, har erhållit tjänst som högskolelektor vid IMM.

Forska Utan Djurförsök

Två IMM-forskare har fått anslag för forskning kring metodik att ersätta djurförsök.
Läs mer.

Workshop US EPA

IMM har deltagit i en intern workshop vid US Environmental Protection Agency om “Systematic Review Evaluation Tools" Läs mer.

Ny docent

Magnus Olsson, enheten för biokemisk toxikologi, har utnämnts till docent vid Karolinska Institutet.

FORSKNING

Effekter av mutationer i RNA

Mutationer i RNA kan bidra till sjukdomsutveckling genom att påverka proteinfunktioner. 
Läs mer.

 

Mobbade chefer

Ny rapport från IMM:s enhet för interventions- och implementeringsforskning: "Chefer i skottlinjen". Läs mer.

Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen

Kroppens immunförsvar har förmåga att känna igen grafen-oxid.  Läs mer.

PCSK9-hämmare

PCSK9-hämmare skyddar troligen mot hjärt-kärlsjukdom genom tidigare okända antiinflammatoriska effekter. Läs mer.

Ökad risk vid stillasittande

Stillasittande ökar risken för förtida död mer än vad som tidigare varit känt. Läs mer.

Utmärkelse

Mikael Adner, enheten för experimentell astma- och allergiforskning har erhållit Stora SFFA-stipendiet 2018. Läs mer. 

RISKBEDÖMNING

Kriteriedokument om kiselkarbid

Nordiska Expertgruppen, med prof. Gunnar Johanson som ordförande, har utvärderat hälsoeffekterna av kiselkarbid i arbetsmiljön. Läs mer.

Kriteriedokument om hudexponering

Forskare från IMM har sammanställt en översikt om hudexponering för kemikalier i arbetsmiljön för Nordiska expertgruppen (NEG). Läs mer.

KOMMANDE AKTIVITETER

9 maj: Neutrophil Extracellular Traps: Function in Infectious and Non-Infectious Conditions

Disputation: Beatrice Lazzaretto, enheten för molekylär toxikologi, IMM. Mer info.

18 maj: Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes

Disputation: Andrei Pyko, enheten för miljömedicinsk epidemiologi, IMM. Mer info.

21 maj: Arbetshälsoekonomisk konferens

Med anledning av publiceringen av två nya Arbetshälsoekonomiska analysverktyg arrangeras ett heldagseminarium med föreläsningar och workshop. Mer info.

23 maj: New methods for collecting individual environmental exposure data 

Professor Clive Sabel, Department of Environmental Science, Århus University. Mer info.

25 maj: Use of novel statistical methods in assessing particulate air pollution and evaluating its association with mortality in China

Disputation: Xin Fang, enheten för biostatistik. Mer info.

1 juni: Characterizing chemical exposure - focus on children’s environment

Disputation: Kristin Larsson, enheten för biokemisk toxikologi. Mer info.

PUBLIKATIONER

IMM:s publikationer och rapporter publiceras löpande på webbplatsen ki.se/IMM.

Nedan presenteras utvalda publikationer av särskild miljömedicinsk betydelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary.

Kempen EV, Casas M, Pershagen G, Foraster M.
Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb 22;15(2).
Länk till publikationen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadmium exposure and cognitive abilities and behavior at 10 years of age: A prospective cohort study.

Gustin K, Tofail F, Vahter M, Kippler M.
Environ Int. 2018 Feb 17;113:259-268. 
Länk till publikationen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla och med anledning av den nya lagen vill vi informera våra läsare om vilka personuppgifter som finns sparade hos oss.

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser. Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om IMM:s verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra med länken Avregistrera l i nyhetsbrevets nedre del.

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ