Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
IMM Nyhetsbrev November 2018
Aktuell verksamhet och nyheter från Institutet för miljömedicin (IMM) - en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Ny IMM-rapport

En ny IMM-rapport har publicerats "Nanotoxicology: State-of-the-Art and Future Research Needs". Läs mer

Biostatistics Core Facility

IMM Biostatistics Core Facility har fått förlängt anslag för perioden 2019-2021. Läs mer

Nytt EU-projekt

Joelle Rüegg har erhållit ett anslag inom Horizon 2020 för projektet ENDPoiNT. 
Läs mer

Stort Formas-anslag

Maria Kippler får närmare 12 Mkr för att studera hälsoeffekter av exponering för komplexa blandningar av kemiska ämnen. Läs mer

Anslag från VR

I Vetenskapsrådets utlysning inom miljö och hälsa 2018 går närmare 39 miljoner kr till forskare vid IMM. Läs mer

Anslag från FORTE

Av 2018 års projektbidrag till forskning går drygt 27 miljoner kronor till forskare vid IMM. 
Läs mer

FORSKNING

Uppmärksammad astmaforskning

Nya resultat kring effekter av inhalation av leukotrien Ehos astmatiker. Läs mer

Forskares arbetsmiljö

Ny kunskap om arbetsmiljöns betydelse för forskares prestationer. 
Läs mer

Nya resultat inom lungsjukdom

Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt. Läs mer

Artikel i Nature Nanotechnology

IMM-forskare har medverkat i en artikel om nya metoder för säkerhetsbedömning av nanomaterial. Läs mer

RISKBEDÖMNING

Skärpta riktvärden för buller

Göran Pershagen har deltagit i arbetet med WHO:s nya hälsobaserade riktvärden för buller. Läs mer

Succé för 

hållbarhetsseminarium

Närmare 900 personer, de flesta ungdomar, besökte IMM:s hållbarhetsseminarium. Läs mer

Kurs i hälsoriskbedömning

Kursen "Health risk assessment: Principles and Applications" ges 18-22 mars 2019 vid IMM för deltagare från myndigheter, industri och universitet. Sista ansökningsdatum är 18 januari 2019. Läs mer

IMM ger kurs för Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA

IMM ger kurs i riskbedömning av hormonstörande ämnen för EFSA:s experter och medarbetare. Läs mer

EuroMix workshop

Horizon 2020-projektet EuroMix presenterar en handbok och en web-baserad plattform för riskbedömning av blandningar av kemikalier på en workshop 26-27 mars 2019. IMM-forskare leder arbetet med att utveckla handboken. Läs mer

KOMMANDE AKTIVITETER

29 november: Climate change, Air Pollution and Health: The use of big data in epidemiology for causal inference and implications for affecting health policy

Professor Joel Schwartz, Harvard T H Chan School of Public Health, USA
Associate Professor Gregory Wellenius, Brown University, USA
Mer info

6 december: Transactions at transcription-blocking DNA lesions

Professor Wim Vermeulen, Erasmus University Medical Center, Dept of Molecular Genetics, Rotterdam
Mer info

7 december: The impact of transcriptional mutagenesis on cellular homeostasis

Disputation: Monika Ezerskyte, enheten för biokemisk toxikologi, IMM
Mer info

PUBLIKATIONER

IMM:s publikationer och rapporter publiceras löpande på webbplatsen ki.se/IMM.

Europeiska dataskyddsförordningen, GDPR

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser. Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om IMM:s verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till adresslistan. Om du vill avsluta din prenumeration görs detta med länken Avregistrera i nyhetsbrevets nedre del.

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ