Preheader

Webbversion | Skicka vidare | Hemsida | Skriv ut

Karolinska Institutet - Institute of Environmental Medicine
Nyhetsbrev Augusti 2019
Aktuell verksamhet och nyheter från Institutet för miljömedicin (IMM) - en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet och ett nationellt expertorgan inom miljömedicin.

NYHETER

Ny IMM-rapport

"Environmental Exposure and Cardiovascular Disease" är namnet på en ny IMM-rapport. Ladda ner som PDF eller beställ som tryckt rapport. Läs mer

Symposium nanotoxikologi

Ett 50-tal personer deltog i det symposium om nanotoxikologi och nanomedicin som arrangerades i juni. Läs mer

Nytt anslag EU-HORIZON 2020

Det internationella samarbetsprojektet Equal Life har erhållit 120 miljoner SEK från EU-HORIZON 2020. Läs mer

Hälsa i växande städer

En rapport om vetenskapliga rön kring trender och strategier för stadsutveckling med fokus på luftföroreningar, buller, grönstruktur och vatten. Läs mer

Biografi Sten Orrenius

Annual Review of Pharmacology and Toxicology har hedrat professor Sten Orrenius med en biografi över en synnerligen framgångsrik karriär. Läs mer

Nytt FORTE-anslag

Theo Bodin erhåller 8 500 000 kr i programbidrag av FORTE för sitt projekt om atypiska anställningsformers effekter på hälsan. Läs mer

IMM-studenter på EU:s sommarskola

24 studenter och sju lärare från IMM:s masterprogram i toxikologi deltog i EU kommissionens Joint Research Centre Summer School. Läs mer

Pris för enastående forskning

Andreas Eklund har erhållit "The Scott Haldeman Prize for Outstanding Research". Läs mer

FORSKNING

BMI och hjärtkärlsjukdom

En omfattande studie visar orsakssamband mellan överflödigt kroppsfett och hjärtkärlsjukdom. Läs mer

Kemikaliers toxicitet

Grad av upptag och ackumulering av högfluorerade kemikalier avgör deras toxicitet. Läs mer

Nytt om luftvägssjukdom

Proteiner från luftvägar påverkar interaktioner mellan virus och immunceller. Läs mer

Celler löser guld

Forskning visar att guldpartiklar i nanostorlek kan lösas upp av celler. Läs mer

Mekanism vid åderförkalkning

Forskare vid IMM har identifierat en ny mekanism bakom den immunologiska aktiveringen vid åderförkalkning. Läs mer

Ny biomarkör för astma

En nyligen publicerad studie visar att en ny biomarkör kan avslöja okontrollerad astma. Läs mer

RISKBEDÖMNING

Skärpt bedömning av dioxin

EFSA skärper bedömningen av negativa häsloeffekter från dioxiner och dioxinlika PCB. 
Läs mer

Kritik av höga gränsvärden

Gunnar Johanson kritiserar höga EU-gränsvärden för cancerframkallande ämnen. 
Läs mer

ICBEN 2020

IMM arrangerar "13th ICBEN Congress on Noise as a Public Health Problem" i juni 2020.
Läs mer Följ på Twitter

Samverkan IMM-KemI

Anna Beronius har fått medel för ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen. 
Läs mer

KOMMANDE AKTIVITETER

29 augusti: The IARC Monographs program

Kurt Straif, earlier head of IARC monograh program
Highlights and latest developments with a focus on the evolution of the use of mechanistic data in cancer hazard identification. Mer information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 september: Non-animal methods for toxicity testing

Dr. Sandra Coecke, senior scientist vid EURL ECVAM, EU Joint Research Centre 
Seminariet arrangeras i samarbete mellan IMM och masterprogrammet i toxikologi. Mer information 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 oktober: Miljöfaktorers betydelse för hjärtkärlsjukdom

Seminarium om den nya IMM-rapporten som handlar om hur miljöfaktorer, inkluderande arbetsmiljön, kan orsaka kardiovaskulär sjukdom. Mer information 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 oktober: Miljömedicinskt möte

Årets miljömedicinska möte arrangeras i samarbete mellan Institutet för miljömedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin och Folkhälsomyndigheten. Mer information kommer inom kort på arrangörernas webbplatser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18-22 november: Kurs i hälsoriskbedömning

IMM arrangerar kursen "Novel methods and approaches in health risk assessment " för deltagare från myndigheter, industri och universitet. Sista ansökningsdatum är 13 september 2019. Mer information

PUBLIKATIONER

IMM:s publikationer och rapporter publiceras löpande på webbplatsen ki.se/IMM.

Europeiska dataskyddsförordningen, GDPR

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information är e-postadresser. Adresserna används enbart för att sprida information om IMM:s verksamhet och ingen utomstående har tillgång till adresslistan. Om du vill avsluta din prenumeration görs detta med länken Avregistrera i nyhetsbrevets nedre del.

Dela utskicket på FacebookDela utskicket på TwitterFler delningsalternativ