Läs i webbläsare.
*|data:head|*

Nyhetsbrev januari 2019

TCO Fackliga Akademi laddar för det viktiga Europaparlamentsvalet i maj med både webbstudier och en studieresa. Skynda att söka! Vi börjar snart.

Det är också dags att söka till Värva! för fler i facket.
Rekrytering av fler medlemmar är ju högt prioriterat och roligt att jobba med när man har de rätta verktygen. Det får man i Värva!

ETUI har rivstartat året med en mängd nya utvecklingserbjudanden. Läs, låt dig inspireras och sök.

Hälsningar
Kristina & Ronny

Värva! - för fler i facket

Att bli facklig medlem är ett oslagbart erbjudande - men hur berättar man om det så att folk tar steget och går med?

Värva! ger dig handfast träning och tips, både i att göra en strategisk och genomförbar plan för just dina/ditt förbunds värvningsaktiviteter och i att möta potentiella medlemmar. Programmet kommer att bjuda på både segrar och lärorika misstag.

När och var: 27-28 mars på Bergendal med webbuppföljning

Läs mer och ansök på TCO Fackliga Akademis hemsida 

Följ valet till Europaparlamentet 

Europasamarbetets möjligheter - facket och EU-valet

Vad kan Europarlamentsvalet i maj innebära för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå? 
I denna aktivitet kommer vi att följa Europaparlamentsvalet från en facklig synvinkel, både i Bryssel och på hemmaplan.

Vi förbereder oss med inläsning och diskussioner på nätet, åker på studieresa till Bryssel och avslutar med en kortare uppföljningsträff i Stockholm då vi diskuterar valresultatet. 

Kort ansökningstid. Löpande antagning.

När och var: Börjar på webben redan 22 februari. Studieresa i mars. Uppföljning i juni.

Läs mer och ansök på TCO Fackliga Akademis hemsida 

Ansökan och annat bra att veta

Är du intresserad av att delta i någon av TCO Fackliga Akademis lärandeaktiviteter? Vem kan ansöka och vem betalar? Detta och annat kan du läsa mer om på vår hemsida.

Läs mer på TCO Fackliga Akademis hemsida 

ETUI

ETUI är Europafackets självständiga utbildningsinstitut som ordnar seminarier, kurser och workshops där fackligt aktiva från hela Europa möts. Hos ETUI får du en nästintill avgiftsfri dörröppnare till den europafackliga världen. Det är något vi önskar många möjligheten att ta del av.

Nedan finns en lista på institutets aktuella aktiviteter att söka

Läs mer om ETUI och ansökan på TCO Fackliga Akademis hemsida 

PÅMINNELSE 

Strategic thinking about the future of trade unions

Omvärlden i dag ställer krav på att kunna agera snabbt. Att bedöma och analysera skeenden och interaktion mellan olika aktörer för att kunna ta fram strategier på olika nivåer är viktigt. Metoder för att utveckla ett förhållningssätt som är öppet, kritiskt, strategiskt och projektinriktat är av vikt för att fackföreningar ska kunna vara effektiva, moderna och relevanta. I denna kurs övas dina analytiska och kommunikativa färdigheter för att bättre rusta dig att navigera i dagens omvärld.

Målgrupp: Både unga och erfarna fackliga företrädare som är intresserade av ämnet.

När och var: 19-21 mars 2019, södra Italien.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

PÅMINNELSE

European Pillar of Social Rights: how trade unions could play an active role in its implementation 2

Den Europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett grundläggande steg för ett rättvisare Europa. Den kan vara ett viktigt fackligt verktyg och de flesta av medlemsorganisationerna i Europafacket (ETUC) välkomnar idéerna. Men kommer den att omfatta alla?

Vikten av pelaren, analys av dess styrkor och svagheter och att hitta lösningsstrategier för medlemsstater som riskerar att hamna utanför står i fokus. Även olika strategier för att implementera pelaren på nationell nivå ingår i denna kurs.

Målgrupp: Erfarna fackliga företrädare med ansvar för frågor inom arbetsrätt, välfärds- och trygghetssystem.

När och var: 26-28 februari 2019, Bryssel.

Sista ansökningsdag: 21 januari.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

PEDAGOGIK

Pedagogical workshop: Active learning methodologies

Detta är en kurs som TCO Fackliga Akademi varmt rekommenderar, eftersom vi själva gått den förra året. Vi fick många praktiska pedagogiska tips om metoder som vi använt sedan dess.

Under denna kurs ges du möjlighet att ytterligare utveckla dina pedagogiska färdigheter. Fokus är på design, aktiva lärandemetoder och användning av information- och kommunikationsteknologi i lärandeprocesser.

Kursen ges på ILO:s utbildningscenter i Turin, i samarbete med ACTRAV.

Målgrupp: Fackliga företrädare som ansvarar genomförande av facklig utbildning, fackliga utbildare/kursledare, liksom deltagare på ETUI:s utbildningsprogram Eurotrainers.

När och var: 12-14 mars 2019, Turin.

Sista ansökningsdag: 22 februari.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

PEDAGOGIK 

e-Tutors training 2

Planering, genomförande och utvärdering av distansutbildningar ställer särskilda krav på färdigheter och kunskaper hos utbildare/kursledare. Roller och uppgifter i lärarlag skiljer sig från utbildningar som endast sker i det fysiska rummet. Denna kurs ger deltagare en översikt om hur bättre bedriva distansutbildningar.

ETUI lanserade under 2017 en satsning på distansutbildningar med målet erbjuda utbildning av hög kvalitet till ett större antal deltagare. Som en del av denna satsning behöver ETUI ett större team av handledare. Denna kurs förbereder fackliga utbildare/kursledare till att ingå i detta team knutet till ETUI:s egna distansutbildningar.

Målgrupp: Utbildare/kursledare med eller utan tidigare erfarenhet av distansutbildning

När och var: 20-22 mars 2019, Bryssel.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

DISTANS 

Online English for digitalisation 

Efter avslutad kurs förväntas deltagare kunna mer effektivt kommunicera om bland annat följande ämnesområden:

- plattformsarbete
- automatiseringens inverkan
- arbetsgivares användning av algoritmer
- arbetsmiljökonsekvenser från en arbetsmarknad i förändring
- övervakning
- big data
- facklig respons på ovan nämnda företeelser

Dessutom ingår även avsnitt om: grammatik, hur man pratar om antal och siffror, mötesengelska, liksom hur man kan uttrycka sig diplomatiskt.

Kursen omfattar cirka 24 timmars studier.

Målgrupp: Fackliga företrädare. OBS! Förkunskapskrav finns! Deltagare ska ha vissa grundkunskaper i engelska.

När och var: 28 januari-25 mars, på distans.
Sista ansökningsdag: Först till kvarn, men senast 21 januari.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

DISTANS 

EWCs: the rules of the game 

Även denna kurs kan vi på TCO Fackliga Akademi varmt rekommendera, som tidigare deltagare.

Mer än 20 år har gått sedan det första europeiska företagsrådet (EWC) grundades. Cirka 20 000 arbetstagarrepresentanter träffas årligen i Europa för att diskutera och bevaka arbetstagares intressen på företag som är verksamma över nationsgränser.

Nya EWC startas varje år och nya medlemmar väljs. Detta gör att det finns ett kontinuerligt behov av utbildningsinsatser i grunderna för hur detta arbete kan bedrivas.

Genom erfarenhetsutbyte mellan nya och mer erfarna EWC-medlemmar ger denna kurs värdefulla kunskaper om vad som styr arbetet i företagsråd.

Denna kurs omfattar cirka 12 timmars studier.

Målgrupp: Arbetstagarrepresentanter som på olika sätt är involverade i frågor som rör europeiska företagsråd (EWC) och/eller multinationella företag.

När och var: 4 februari-15 mars 2019, på distans.
Sista ansökningsdag: 25 januari.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

KOMMANDE

Trade union strategies to increase the salaries and collective agreement coverage in Europe

Låga löner och svagare köpkraft är ett problem för arbetstagare i Europa. Kriser, åtstramningspolitik och arbetsmarknadsreformer har lett till låga löner under de senaste tio åren. En ojämn fördelning av löner inom länder, liksom en ökad spridning av lönenivåer mellan olika EU-länder är problematiskt. Under denna kurs kommer lönefrågor att analyseras, liksom hur kollektivavtalsförhandlingar och andra fackliga strategier kan höja lönerna för fler arbetstagare.

Målgrupp: Fackliga företrädare som ansvarar för och/eller är sakkunniga om löner och kollektivavtalsförhandlingar.

När och var: 5-7 mars 2019, Bryssel.

Sista ansökningsdag: 14 februari.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

Linnégatan 14, 114 94 Stockholm
TEL 08-782 91 00
tco.fackliga.akademi@tco.se

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter: tco.se/integritetspolicy
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från TCO?

Skickat med IdRelay.