Läs i webbläsare.
Koppla från

Välkommen tillbaka från semestern

Höstens kunskapserbjudanden från TCO Fackliga Akademi väntar på dig.
Ännu några veckor kan du anmäla dig till vår högskolekurs i samhällsekonomi och vi har ett helt nytt seminarium kring de globala hållbarhetsmålen.

Ute i Europa väntar kurs om AI och utvecklingsprogram för både kvinnliga ledare och för unga.
Och missa inte TCO:s egna ETUI-kurs "The right to connect - the right to disconnect". 

Hälsar
Kristina & Ronny

Kort ansökningstid! Startar 2 september

Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar 7,5 högskolepoäng

Vilka lönenivåer ”tål” egentligen företagen, kommunerna och hela samhällsekonomin? Följa märket eller sifferlösa avtal? Hur ser sambandet ut mellan kön och lön och hur ska man egentligen se på bonusar och vinstdelning? Det här är en kurs för dig som vill veta mer och slippa bli bortdribblad i diskussioner eller förhandlingar.

Målgrupp: förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden. Du kanske är verksam i löneförhandlingar på lokal eller central nivå, eller så har du uppdrag i styrelser, avtalsråd, europeiska företagsråd eller motsvarande.

Läs mer och sök på TCO Fackliga Akademis hemsida 

Agenda 2030

Hållbarhet en facklig fråga

Detta seminarium tar avstamp i Agenda 2030 och bjuder på en mix av vassa föreläsare och workshops. Vi tar fram konkreta förslag på hur vi  kan utveckla hållbarhetsarbetet i förhandlingar och i våra organisationer.

Dag två väljer du ett fördjupningsområde. CSR (företagens sociala ansvar) för dig inom privat sektor, eller offentlig upphandling som fackligt verktyg för dig som verkar inom kommuner, regioner eller inom staten.

Målgrupp: Både förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som är engagerade i hållbarhetsfrågor.

När och var: 16-17 oktober, på Bergendal i Sollentuna.

Läs mer och sök på TCO Fackliga Akademis hemsida 

Fokus EWC

Internationellt ägande och fackligt inflytande

Internationalisering och ägandeförändringar berör en allt större del av arbetsmarknaden, både inom offentlig och privat sektor. Hur kan TCO-förbunden möta denna utveckling och fortsätta vara de relevanta och framtidsinriktade medspelare på arbetsmarknaden som vi är idag? Vilka verktyg har vi och vad behöver vi utveckla inför framtiden? Hur kan europeiska företagsråd (EWC) användas?

Målgrupp: Seminariet vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som är fackliga företrädare eller jobbar strategiskt inom eller gentemot koncerner och stora företag med ett internationellt ägande.

När och var: 6-7 november, på Bergendal i Sollentuna.

Läs mer och sök på TCO Fackliga Akademis hemsida 

ETUI

ETUI

Möt fackligt aktiva från hela Europa 

60 euro per dag. Inklusive resa och logi. Det är så lite det kostar att gå en europafacklig kurs. Ta chansen och diskutera viktiga gemensamma frågor med kollegor i Europa. Läs mer om några av höstens ETUI-kurser. 

Läs mer om ETUI på TCO Fackliga Akademis hemsida 

ETUI

Leadership and capacity-building for women trade unionists - part 1

Denna kurs syftar till att uppmuntra och utveckla fler kvinnor att ta ledande roller inom sina fackliga organisationer. Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte liksom utveckling av det personliga ledarskapet står i fokus. 

Målgrupp: Kvinnliga fackliga företrädare som är nya i sitt uppdrag, alternativt de som inom kort avser att söka en ledarroll på regional eller sektoriell nivå.

När och var: 17-19 september i Oostende, Belgien är den första delen. Andra delen är 3-5 mars 2020 i Bryssel.

Sista ansökningsdag: 16 augusti.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

ETUI

European training for young trade union leaders – week 1

Ett utbildningsprogram för yngre fackliga ledare. Under detta program får deltagare möjligheten att utveckla sina förmågor och färdigheter som ledare i en multikulturell miljö. Dessutom övas deltagares förmågor i analys, kommunikation och att utarbeta strategier för fackföreningsarbete, både på nationell och europeisk nivå.

Målgrupp: Yngre fackliga företrädare (max 40 år)

När och var: Ett utbildningsprogram som löper över nio månader, med tre fysiska träffar och uppgifter däremellan. Första träffen är 1-5 oktober i Budapest, Ungern. Följande träffar, en i februari och den sista i juni 2020 kommer att äga rum i Bryssel.

Sista ansökningsdag: 23 augusti

Läs mer på ETUI:s hemsida 

ETUI

Artificial Intelligence: Making sense of algorithms and e-governance

Tips: Kolla på detta youtube-klipp där du får veta mer om kursen

Denna kurs om artificiell intelligens (AI) handlar om hur algoritmer och dataanalyser används, av framför allt myndigheter, och hur detta påverkar arbetslivet. Kursen tar även upp frågor om vad fackförbund kan göra och bör tänka på när det gäller dessa frågor.

Målgrupp: Fackliga företrädare som är intresserade av artificiell intelligens (AI), algoritmer och hur detta påverkar arbetslivet.

När och var: 8-10 oktober, Leuven i Belgien.

Sista ansökningsdag: 9 september.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

ETUI

Group management and conflict resolution within multicultural contexts - Workshop

För fackliga utbildare är det viktigt att förstå grupp-processer och vilka utmaningar och konflikter som kan uppstå. Under denna workshop får deltagare bekanta sig med olika pedagogiska verktyg och metoder som kan användas i fackliga utbildningssammanhang.

Målgrupp: Du som håller i fackliga utbildningar. 

När och var: 13-15 november, Kraków i Polen.

Sista ansökningsdag: 7 oktober.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

ETUI

The right to connect – the right to disconnect

Krav på att vara ständigt nåbar eller frihet att jobba närsomhelst och varsomhelst. Med smarta telefoner och tekniska lösningar har gränsen mellan arbete och fritid suddats ut. Detta kan innebära större individuell frihet och möjligheter att styra över sin arbetssituation, men det kan också få negativa konsekvenser, inte minst inom arbetsmiljöområdet. I denna kurs kommer dessa frågor att diskuteras och vad fackförbund kan göra för att minimera de negativa konsekvenserna av att ständigt vara nåbar.

Arrangör är ETUI i samarbete med TCO och våra rumänska kollegor på CNSLR Fratia.

Målgrupp: Fackliga företrädare inom tjänstemannarörelsen, förhandlare, skyddsombud.

När och var: 3-5 december, Bryssel i Belgien.

Läs mer på ETUI:s hemsida 

Ansökan och annat bra att veta

Är du intresserad av att delta i någon av TCO Fackliga Akademis lärandeaktiviteter? Vem kan ansöka och vem betalar? Detta och annat kan du läsa mer om på vår hemsida.

Läs mer på TCO Fackliga Akademis hemsida 

Linnégatan 14, 114 94 Stockholm
TEL 08-782 91 00
tco.fackliga.akademi@tco.se

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter: tco.se/integritetspolicy
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från TCO?

Skickat med IdRelay.