Läs i webbläsare.
*|data:head|*

TIPS FÖR FACKLIG UTVECKLING

TCO Fackliga Akademi möter våren med TCO:s utvecklingsprogram för fackliga ledare. Vi rekryterar även till Europasamarbetets möjligheter där vi i år har inriktning mot européernas livsvillkor och hur de hänger samman med arbetsmarknad och välfärdssystem.
I stöpsleven har vi två bra våraktiviteter som du kan läsa mer om nedan. Och så vårt urval från ETUI:s alla erbjudanden förstås!TCO:s utvecklingsprogram för fackliga ledare

TCO:s utvecklingsprogram vänder sig till dig som vill utmana både dig själv och TCO-familjen, öka din kreativitet och ledarförmåga och få bättre koll på de samhällsutmaningar som fackliga organisationer står inför.
Vårt utvecklingsprogram har din personliga utveckling i centrum – med målet att vässa ditt bidrag till att hela TCO blir bättre navigatörer i en omvärld som är oviss och i förändring.

Programmet vänder sig till blivande ledande förtroendevalda och kommande talanger i den fackliga världen. Uttagningen görs av respektive förbundsledning och vi tror att deltagarna är två personer per förbund.

Vi startar den första april med introduktion på vår kommunikationsplattform, vi organiserar fyra liveträffar och lika många perioder med nät- eller hembaserat lärande. Sista ansökningsdag är den 21 februari.

Läs mer och ansök på vår hemsida

Europasamarbetets möjligheter

För att bredda vår bild av EU och Europa så fokuserar vi i år på att lära känna människors livsvillkor lite närmare i några andra europeiska länder, och ser hur de hänger ihop med arbetsmarknad, kulturen och med hur välfärdssystemet är organiserat.
Utöver det tittar vi naturligtvis även på Europasamarbetets institutioner och hur de fackliga påverkansvägarna kan se ut, både på hemmaplan och i Bryssel.

Aktiviteten börjar på vår webbplattform den 10 februari med en kort digital studiecirkel. Studieresan går till Bryssel den 2-5 mars, följt av en uppföljningsträff i Stockholm med presentationer och intressanta föreläsare.
Sista ansökningsdag är den 30 januari.

Läs mer och ansök på vår hemsida

Utbildning för huvudskyddsombud

TCO Fackliga Akademi går in på ett nytt utbildningsområde! Därför är det väldigt roligt att intresset för vår uppstartskonferens för huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud har varit stort med fler sökande än vi kunnat bereda plats.
Vi laddar inför konferensdagen 22 januari men tänker också på framtiden.

Uppstart antyder en början. Därför avser TCO Fackliga Akademi att erbjuda ytterligare lärandeaktiviteter för dig med förtroendeuppdraget som HSO/HAMO under hösten 2020. Håll utkik på vår hemsida och i kommande nyhetsbrev.

Läs mer på vår hemsida

På gång i vår

Att skapa engagemang via sociala medier är både roligt och svårt! Men viktigt både för medlemskommunikation och för att värva nya medlemmar.

Vi sitter just nu i diskussioner med en riktigt vass utförare för att planera en sådan lärandeaktivitet. Det blir två dagar på Bergendal som bas, med en uppgift att utföra i sin fackliga vardag. Det ser vi fram emot!

Är hållbarhet en facklig fråga? Ja!
Den slutsatsen drog både vi och deltagarna under vår första kurs med detta tema under senhösten.
Under våren kommer vi att erbjuda denna lärandeaktivitet igen. Men som alltid med några förändringar och förbättringar.

Läs mer och håll utkick på vår hemsida

ETUI

Möt fackligt aktiva från hela Europa

60 euro per dag. Inklusive resa och logi. Mer kostar det inte att gå en europafacklig kurs! Ta chansen och sök, både du som är lokalfackligt aktiv, och du som sitter i en förbundsstyrelse eller är anställd på ett förbund. Det finns kurser på alla nivåer och inriktningar. Vi kan garantera dig att du lär dig massor, både om kursens tema, men också om utmaningar i europsamarbetet och om villkoren för våra kollegor i andra europeiska länder.
ETUI har också ett stort utbud för representanter i Europeiska företagsråd (EWC) och kurser i arbetsmarknadsengelska både nätbaserat och någonstans i Europa.
Gå direkt till ETUI:s hemsida och se vad du hittar där (www.etui.org/training) Läs också mer på TCO Fackliga Akademis hemsida

Nedan har vi plockat fram ett litet urval av de ETUI-kurser som ges i början av 2020

 

ETUI

Bekämpa rasism och främlingsfientlighet på jobbet

Syftet är att hitta metoder för att bekämpa alla typer av diskriminering och att stödja likabehandling. Erfarenhetsutbyte mellan fackföreningar är en viktig del av kursen. Denna kurs bygger på en större europeisk studie om diskriminering i arbetslivet.

När och var: 18-20 mars, ETUI återkommer om var kursen hålls.

Mål:

  • att utbyta goda praktiker mellan olika fackliga organisationer
  • att stärka fackens kapacitet att agera på området ickediskriminering och mångfald
  • att förstå och integrera mångfaldstanken i den egna verksamheten

Läs mer på ETUI:s hemsida

ETUI

Träning i att utbilda på nätet

Denna aktivitet ger deltagarna en överblick om olika sätt att utbilda på nätet.
Att designa, leverera och utvärdera distansutbildningar kräver andra kunskaper och färdigheter jämfört med när man har en grupp i ett rum. Den kunskapen får du här.

ETUI har utvecklat digitala utbildningar under flera år och delar på detta sätt med sig av sina erfarenheter till nationella förbund.

Denna lärandeaktiviet förbereder även utbildare/kursledare för att jobba  med ETUI i deras distansutbildningar.
Det kan ge nyttig mängdträning och utveckla dina kunskaper, både i engelska och i att utbilda på nätet.

När: 4-6 mars 2020
Plats: Bryssel
Sista anmälningsdag: 31 januari

Läs mer på ETUIs hemsida

ETUI

Schysst omställning i ett föränderligt arbetsliv - fackets roll för kompetens- utveckling och livslångt lärande

Denna workshop har initierats av Eurocadres, som driver tjänstemannafrågor på EU-nivå och har ett fokus bland annat på kompetensutveckling och livslångt lärande.
Aktiviteten syftar till att skapa tydligare handlingsplaner och hitta vägar för att facket och parterna ska kunna påverka innehåll och planering av kompetensutveckling, omställning och arbetsplatslärande. Viktigt i ett arbetsliv med ständigt nya krav.
Mer information kommer på ETUI:s hemsida.

Målgrupp: förtroendevalda och anställda från tjänstemanna- och akademikerorganisationer, som är engagerade i kompetensutveckling.

När: 3-4 mars

Mål:

  • Se behovet av att arbetsmarknadens parter blir involverade i processerna kring kompetensutveckling, omskolning och utveckling av arbetstagare, utifrån förändringarna på arbetsmarkanden.
  • Veta mer om de processer där de sociala parterna är aktiva redan idag.
  • Analysera de politiska strategierna för utveckling och förbättring av omställning och kompetensutvecklingsprogram.
  • Bidra till utvecklingen av EU:s utvecklingsplaner på området.  

Läs mer på ETUIs hemsida

Linnégatan 14, 114 94 Stockholm
TEL 08-782 91 00
tco.fackliga.akademi@tco.se

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter: tco.se/integritetspolicy
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från TCO?

Skickat med IdRelay.