Läs i webbläsare.
*|data:head|*

Den pågående pandemin påverkar självklart all verksamhet på Fackliga akademin. Men det finns ändå stunder som låter oss ana en bättre framtid. Som här, när TCOs utbildningsgäng genomfört en lyckad nätverksträff via videokonferens, med både grupparbete och föreläsning. Tack för det, Sensus!

Fackliga akademin har stöpt om våren och ger både tidigare utlysta och helt nya digitala aktiviteter som oftast är gratis eller ges till starkt reducerat pris.
Till hösten planerar vi för att kunna ses fysiskt igen, men med digital alternativplanering.

Och vi kommer att byta namn.

Arbetsmiljöarbete på distans

Vad händer med arbetsmiljön när jobbet flyttar från kontoret hem till köksbordet? Hur kan du som arbetsmiljöombud/skyddsombud företräda dina kollegor i tider av distansarbete?
Det är utgångspunkten för detta digitala erfarenhetsutbyte.

Covid-19 gör att distansarbete nu blivit utgångspunkten och inte undantaget på många arbetsplatser. Vissa arbetsmiljörisker har blivit förstärkta och kräver nya arbetssätt i arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om gränsdragning mellan jobb och privatliv, familjesituation, fysisk arbetsmiljö, ensamarbete, teknikstress, liksom kommunikation med kollegor och chefer.
Vad betyder denna förändrade arbetssituation för dig i ditt uppdrag och på vilka sätt kan du värna om arbetsmiljön för dina kollegor? Kom och lär med och av varandra när vi delar med oss av utmaningar och tips.

Målgrupp: Du som är arbetsmiljöombud/skyddsombud och företräder dina kollegor på distans

När: fredag 8 maj 2020 kl. 9:00-11:45
Var: Digitalt via Zoom
Kostnad: Avgiftsfritt
Ansökan: sök via länken nedan
Obs! Begränsat antal platser!

Ansök via denna länk

På gång i vår

Förutom Arbetsmiljöarbete på distans ovan planerar vi också ett förmiddagsseminarium om aktuella EU-frågor ur ett fackligt perspektiv. Håll utkik!
4-5 maj ger vi Hållbarhet en facklig fråga som planerat, men i digital version och med många sökande. 

 

Internationellt ägande och fackligt inflytande

Den fackliga spelplanen påverkas allt mer av internationellt ägande, verksamhetsövergångar och företagsuppköp. Det påverkar både inom offentlig och privat sektor. 

På denna aktivitet vässar vi strategierna för att möta denna utveckling, med hjälp av erfarenhetsutbyte, föreläsningar och paneldiskussioner.
Vi tittar särskilt på möjligheterna med Europeiska företagsråd, (EWC) där vi har två vassa föreläsare. Deltagarna får jobba både med att lösa case och en workshop.

När och var: 9 - 10 september 2020 på Bergendal i Sollentuna
(Vid hinder pga pandemi genomförs seminariet digitalt vid samma datum)

Läs mer och ansök på vår webbsida

Arbetsmiljö i nya tider, 7.5 hp

26 augusti - 9 december 2020

Vilken koppling finns det mellan planetens klimat och arbetsmiljö? På vilka sätt påverkar vårt användande av digitala verktyg det gränslösa arbetslivet?

I högskolekursen Arbetsmiljö i nya tider söker vi svar på nya utmaningar och lär oss också mer om återkommande arbetsmiljöfrågor som systematiskt arbetsmiljöarbete.

På denna specialdesignade kurs får dina praktiska kunskaper och erfarenheter möta teorier och vetenskap. Kursen bjuder på intressanta föreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan forskare från universitet och arbetsmiljöentusiaster från TCO-förbunden.

Arbetsmiljö i nya tider ges av Karlstads universitet på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Seminarierna hålls på Bergendal i Sollentuna

Läs mer och ansök på vår webbsida

Arbetslivets juridik, 15 hp

24 augusti 2020 - 19 maj 2021

Hur kan du argumentera i knepiga arbetsrättsliga situationer? Hur samspelar kollektivavtal med lagstiftning? Hur påverkar EU-rätten svensk arbetsrätt? Arbetslivets juridik 15hp är en kurs för dig som bättre vill kunna företräda ditt förbunds medlemmar i arbetslivet.

På denna högskolekurs får du ökade kunskaper i både kollektiv och individuell arbetsrätt. Du får också en introduktion i juridik som metod så att du har verktyg som är relevanta även när lagar förändrats.

Läs mer och ansök på vår webbsida

Vi byter namn

TCO Fackliga Akademi heter vi ett kort tag till. Sedan byter vi officiellt till det som alla kallar oss i praktiken.
Hädanefter heter vi alltså Fackliga akademin.

Vår egna logga försvinner och vi kommer fortsättningsvis att använda TCO:s logotyp.
För vi är ju och har alltid varit en integrerad del av TCO- kansliet.

ETUI

Möt fackligt aktiva från hela Europa

Även Europafackets självständiga utbildningsinstitut ETUI har snabbat på sin omläggning till digitala utbildningar. Just nu erbjuds fem helt digitala lärandeaktiviteter, varav några har funnits länge. Därför vet vi att de håller hög kvalitet och att de kommer att erbjudas återkommade.
Ta chansen och sök, både du som är lokalfackligt aktiv, och du som sitter i en förbundsstyrelse eller är anställd på ett förbund.

Gå direkt till ETUI:s hemsida och se vad du hittar där (www.etui.org/training)
Läs också mer på TCO Fackliga Akademis hemsida

ETUI

EU för fackligt aktiva - introduktion

Kursen EU for Trade Unionists - introductory syftar till att stärka fackligt aktiva med kunskap om hur EU fungerar och hur facket kan spela en större roll. Hur de kan påverka beslutsprocesserna och därigenom bli mer effektiva.

Ges online på engelska, med handledning i mindre grupper. Cirka 14 timmars studiearbete.

När: 25 maj- 10 juli
Ansökan: senast 17 maj,  via TCO Fackliga Akademi. Mejla oss! kristina.mattsson@tco.se
Kostnad: Avgiftsfri

Läs mer

ETUI

EWC- spelets regler

EWC- the rules of the game/ CEE - las reglas del juego, är en återkommande, mycket bra digital utbildning för dig som är nyligen invald eller funderar på att få igång ett Europeiskt företagsråd på ditt företag. Ges både på engelska och spanska.

Går igenom EU-direktivet och regelverk, möjligheter med EWC och några fallgropar. 
Ges online på engelska och spanska med handledning i mindre grupper. Cirka 2 timmars studiearbete i veckan, under 6 veckor.

När: 11 maj - 19 juni på engelska. Start en vecka senare på spanska.
Ansökan: senast 3 maj, via TCO Fackliga Akademi. Mejla oss! kristina.mattsson@tco.se
Kostnad: Avgiftsfri

Läs mer 

ETUI

Projektledning för fackligt aktiva

Kursen Project Management for Trade Unionists syftar till att stärka fackligt aktiva i att organisera sina uppgifter i projektform. Det kan hjälpa organisationerna att arbeta mer effektivt, stärka teamarbetet och samtidigt spara pengar. Det kan också leda till att de mer effektivt når mål och till bättre planering, kommunikation och leverans.

Ges online på engelska, med handledning i mindre grupper. Cirka 21 timmars studiearbete.

När: 4 maj - 19 juni
Ansökan: senast 26 april, via TCO Fackliga Akademi. Mejla oss! kristina.mattsson@tco.se
Kostnad: Avgiftsfri

Läs mer 

 

Ansökan och annat bra att veta

Är du intresserad av att delta i någon av TCO Fackliga Akademis lärandeaktiviteter? Vem kan ansöka och vem betalar? Detta och annat kan du läsa mer om på vår hemsida.

Läs mer på www.tco.se/fackligaakademin

 

Linnégatan 14, 114 94 Stockholm
TEL 08-782 91 00
tco.fackliga.akademi@tco.se

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter: tco.se/integritetspolicy
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från TCO?

Skickat med IdRelay.