Webbversion

Nyhetsbrev från

Fackliga akademin

TCO

Utvecklingsarbete pågår

strax efter jul erbjuder Fackliga akademin både en pedagogisk utbildning för förbundens kursledare, och en digital studieresa till Bryssel.

I stöpsleven finns en förnyad utbildning i samhällsekonomi, frågor om framtidens arbetsmarknad, samt en utbildningsfilm om den svenska partsmodellen. Alla erbjudanden sker på digitala plattformar även under våren.

Trevlig läsning!

Hälsar Kristina & Ronny 

Digital studieresa till Bryssel - avgiftsfri

Vår kurs Europasamarbetets möjligheter är helt digital år 2021. Även du som har svårt att resa kan nu lära dig mer om facket och EU hos oss. 

En utbildning för dig som vill förstå mer kring hur europasamarbetet fungerar, hur det svenska medlemskapet i unionen påverkar arbets- och livsvillkor och hur facken jobbar för att påverka.
Du kommer att få uppleva en digital studieresa till Bryssel där vi möter europaparlamentariker, EU-kommissionen och vårt fackliga brysselkontor. Tillsammans med vassa föreläsare diskuterar vi och bygger kunskap om europasamarbetet och vad det innebär i praktiken. Både på hemmaplan och på europeisk nivå.

17 December är sista ansökningsdag.

Ingen avgift

Studetid: 13 januari - 19 februari 2021
Totalt: 25 - 30 studietimmar, beroende på egen ambitionsnivå.

 

Ansök här på Fackliga akademins webbsida

Pedagogiskt ledarskap – i det digitala och fysiska rummet

Utvecklingsarbete pågår - ansökan öppnar inom kort

  • För dig som håller fackliga kurser och andra lärandeaktiviteter.
  • I samverkan med studieförbundet Sensus.

Vi övar på det som utbildare/kursledare bör tänka på under planering, genomförande och efterarbete av fackliga lärandeaktiviteter.
Teori varvas med praktik. Vi testar olika pedagogiska verktyg och metoder. Gemensam ocn enskild reflektion över det som sker under utbildningens gång är en bas i lärandet. 

Totalt 2,5 lärarledda utbildningsdagar plus 4-6 timmars hemstudier. 

 

Ansökan öppnar inom kort på Fackliga akademins hemsida

Del 1: 28-29 januari kl. 9:00-16:00
Del 2: Genomförande av och reflektion över egen lärandeaktivitet
Del 3: Torsdag 11 mars kl. 9:00-12:00 

Plats: Digitalt via Zoom, samt utomhus där du bor.

Inom kort går det att ansöka här, på vår webbsida

På gång

Fackliga akademin och TCO-förbunden håller på att fram en utbildningsfilm om partsmodellen och värdet av kollektivavtal. Den är tänkt att fungera för samtliga förbund och kunna visas i samband med olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. Både när man ses digitalt och fysiskt.

Vi återkommer! 

Hur samhällsekonomin globalt och nationellt påverkar lönebildningen och vad facket kan uppnå i sina förhandlingar är ett komplicerat samspel med många komponenter. Vi utvecklar nu ett nytt koncept i nära samverkan med TCO-förbunden och räknar preliminärt med start till hösten 2021.

Vi återkommer!

Coronakrisen har accelererat omvandlingstakten i arbetslivet och självklart påverkas den fackliga verksamheten av det. På denna aktivitet kommer vi att möta TCO:s tankesmedja Futurion, och med hjälp av metoden strategisk scenarioplanering lära oss mer och skaffa oss en starkare beredskap för förändring. 

Vi återkommer! 

 

ETUI

ETUI är det självständiga forsknings- och utbildningsinstitutet inom Europafacket, som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Fackliga akademin samarbetar med institutet och håller dig uppdaterad om deras erbjudanden. Du kan också hålla koll direkt på www.etui.org

Det nya europeiska ramavtalet om den digitala omvandlingen:  hur kan facken bidra till att det implementeras på hemmaplan? 

I juni undertecknade Europafacket (ETUC) och arbetsgivarorganisationerna på europanivå detta självständiga avtal som ska genomföras av parterna själva. (Det blir alltså inget direktiv.)
Men hur ska det gå till och vad innehåller avtalet? Det kommer att diskuteras på denna workshop, så här är chansen att sätta sig in i frågan. 
Workshopen är 3 timmar den 27 november och vänder sig särskilt till dig som är ansvarig för dessa frågor i din organisation.
Läs mer i EU&arbetsrätt. Där finns även en länk till avtalet. 

Workshopen är gratis och du anmäler dig själv direkt via denna länk: Senast den 24 november.

WikiLabour

Vad betyder union dues, sabbatical och yellow union? ETUI har tagit fram en lista med arbetsmarknadsrelaterade ord och uttryck. Här kan du slå upp ord och utöka ditt engelska ordförråd.
WikiLabour hittar du här.

 

 

TCO
POSTADRESS: 114 94 Stockholm
BESÖKSADRESS: Linnégatan 14, 114 94 Stockholm

Du kan alltid känna dig trygg med att vår hantering av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vill du inte ha information via mail från oss längre, vänligen klicka på avregistreringslänken nedan. Har du frågor vänligen läs mer i vår integritetspolicy eller kontakta våra dataskyddsombud.


Webbversion