Skolforskningsinstitutet beviljar drygt 20 miljoner till praktiknära skolforskning

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 10

oktober 2017

Elev räcker upp handen i klassrummet

Foto: Scandinav Bildbyrå

Skolforskningsinstitutet beviljar drygt 20 miljoner till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fem skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget drygt 20 miljoner kronor över en period på tre år.

De beviljade forskningsprojekten kommer att studera undervisning för hållbar utveckling, konsten att lära sig svetsa, digitala verktyg i förskolans undervisning, användandet av dilemman i naturvetenskaplig undervisning samt frågor som rör skol- och klassrumsklimatets betydelse för lärande. Studierna genomförs inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 94 ansökningar från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor.

Projekt som har beviljats medel

Undervisning för hållbar utveckling - en longitudinell implementeringsstudie. Forskningsledare: Niklas Gericke, professor, Karlstads universitet

Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning. Forskningsledare: Karim Hamza, fil.dr, Stockholms universitet

Konsten att lära sig svetsa - en studie om undervisning och lärande på industritekniska programmet. Forskningsledare: Nina Kilbrink, fil.dr, Karlstads universitet

Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Forskningsledare: Susanne Kjällander, fil.dr, Stockholms universitet

Att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat. Forskningsledare: Robert Thornberg, professor, Linköpings universitet

Beredningen av ansökningarna sker i två steg. Arbetet i beredningsgruppen har för andra året letts av professor Mikael Alexandersson med professor Sölvi Lillejord, Norge, som vice ordförande. I slutet av oktober möttes  Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd för att fatta det slutgiltiga beslutet om vilka forskningsprojekt som beviljas medel. Beslutet om forskningsfinansiering publiceras på Skolforskningsinstitutets webbplats 31 oktober. Samtliga sökande kommer att få besked via kontot i ansökningssystemet Prisma.

Forskningsprojekten kommer att presenteras utförligt på Skolforskningsinstitutets webbplats.

 

 
Klassrumsdialog i matematikundervisningen
 

Första systematiska översikten är lanserad

Översikten är en samman-ställning av forskning om hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass, så att eleverna deltar och pratar matematik tillsammans.

Forskningen visar att det läraren gör har stort betydelse för elevernas deltagande i resonemangen och pekar på två viktiga utmaningar i det arbetet.  – Den ena utmaningen är att få eleverna att delta i resonemang överhuvudtaget. Den andra är att få elevernas samtal att handla om själva matematiken på ett djupare plan, säger Skolforskningsinstitutets projektledare Karolina Frediksson. – Forskningen visar hur lärare kan hantera dessa utmaningar, fortsätter Karolina Fredriksson.

Resultaten presenteras med många exempel från dialoger mellan lärare och elever – dialoger som lärare kan känna igen sig i. Vi hoppas att översikten ska ge lärare nya insikter om den egna undervisningen och uppslag till hur de kan utveckla den.

 

 
Omslag Klassrumsdialog i matematikundervisningen
 
Träffa oss i Göteborg
 

Kvalitetsmässan 2017 logotyp

 

 

Vi ses på mässan!

14-16 november finns vi i monter B04:19, välkomna att hälsa på oss där! Tisdag 14 november kl 12.30 presenterar vi den systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen, med en delrapport om förskolan och en delrapport om skolan.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -