Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 12

februari 2018

Foto: Anna Hedman

 

Välkommen Pelle!

Per Thullberg tillträdde som vikarierande direktör för Skolforskningsinstitutet 1 februari.

Tack, det är roligt att vara här och se hur kraftfullt Skolforskningsinstitutet har utvecklats. De systematiska översikterna är konkreta resultat och det är glädjande att de har tagits så väl emot av av de verksamma lärarna. Det ger vind i seglen och ökad legitimitet åt institutets verksamhet, säger Per Thullberg.

 

Försöksverksamheten - nominera lärare

Inbjudan att nominera

Skolforskningsinstitutet etablerade hösten 2016 en försöksverksamhet där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter. Lärarna som deltar i verksamheten blir en del av Skolforskningsinstitutets nätverk för att främja forskningsbaserad undervisning.

Vi inbjuder nu till nominering av lärare till en andra omgång, Försöksverksamheten 20182019.

I projektet ingår dels en utbildningsdel med en kurs i evidensbasering, dels en genomförandedel med ett utvärderingsprojekt, med vetenskaplig handledning, inom den egna verksamheten. Deltagare från den första omgången kommer att vara mentorer.

Läs om Försöksverksamheten 20182019 och ladda ner informationsbladet.

 

Deltagare i forskningsledarträff

Forskningsledarträff

Skolforskningsinstitutet inbjöd forskningsledarna och projektmedarbetare från de forskningsprojekt som beviljades bidrag vid 2016 års utlysning till en seminariedag i början av januari.

Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i projekten var en av punkterna på dagordningen, utöver presentationer av arbetet. Det gavs också tillfälle för oss på institutet att ta del av forskningsarbetet och de problem och möjligheter som finns med praktiknära forskning.

Diskussionerna handlade bland annat om hur man inom de olika projekten arbetar med att skapa symmetriska relationer mellan forskare och lärare samt hur man arbetar för att bevara praktikrelevansen i projekten.

Läs om forskningsprojekten som beviljades forskningsmedel vid 2016 års utlysning.

 

Utlysning 2018

Metoder och arbetssätt för undervisning som främjar barns och elevers utveckling och lärande är utlysningstext för årets utlysning. Vi reviderar just nu anvisningarna. För dig som redan nu vill börja planera en ansökan så kommer det inte att bli några större förändringar från förra årets utlysning.

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning 2018 öppnar 14 mars och stänger 9 maj.

 

Video: Vad kan forskningen leverera?

Vad kan forskningen leverera

Vad är det för typ av kunskap som en lärare utvecklar i sitt arbete  inte under den formella utbildningen, utan under sitt arbete?

Forskaren Anette Jahnke vid Göteborgs universitet berättar i videon om den viktiga teoretiska kunskapen som en lärare behöver i sitt arbete, och där systematiska översikter är ett bra underlag.

Publicerade systematiska översikter.

 
Matematik
 

Systematiska översikter, tre rapporter

Systematiska översikter inom matematikundervisning.

Beställ översikterna

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan ger en sammantagen bild av vad systematiskt utvald forskning säger om hur lärare kan engagera eleverna i matematiska samtal.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning.

Beställ böckerna här.

 

Eva Norén, forskare vid Stockholms universitet.

Matematikkonferens

1 februari träffades 200 matematiklärare i Värnamo för att ta del av den senaste forskningen inom matematikundervisning, inbjudna av FoUrum-utbildning i Jönköpings län och Skolforskningsinstitutet.

Forskarna Eva Norén, Stockholms universitet och Anette Jahnke, Göteborgs universitet, har båda medverkat i forskningssammanställningarna och på matematikkonferensen presenterade de resultat från studierna.

 
Vi ses i vimlet
 

SciFest logo

SciFest lärarkväll i Uppsala

Vetenskapsfestivalen SciFest hålls 810 mars på Fyrishov i Uppsala. Skolforsknings-institutet deltar i lärarkvällen på torsdag 8 mars kl 1720.

 

researchED logo

ResearchED i Haninge

Haninge kommun är värd för internationella skolkonfe­rensen researchED. Konferensen hålls i Fredrika Bremergymnasiet, lördag 10 mars. Vi ses där!

 

Nordiska Skolledarkongressen logo

Nordiska Skol-ledarkongressen

Nordiska Skolledar-kongressen hålls 1314 mars på Svenska Mässan i Göteborg. Vi finns i monter L:32, välkomna att träffa oss där.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -