Flera översikter på gång

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 14

april 2018

Pojke i vårskog

Foto: Scandinav Bildbyrå

Flera översikter på gång

Arbetet med att ta fram systematiska översikter som kan hjälpa lärare till en evidensinformerad undervisning pågår ständigt på institutet. För närvarande befinner sig tre systematiska översikter i slutfas, med planerad publicering under året.

Först ut, med lansering efter sommaren, är den systematiska översikt som handlar om feedback och elevers skrivutveckling. Under hösten/vintern planerar vi att publicera ytterligare översikter: en om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapsundervisningen, en för svensklärare om lässtrategier och läsförståelse samt översikten om lek i förskolan som riktar sig till förskollärare.

Den nyligen startade översikten om metoder och arbetssätt för individanpassning inom vuxenutbildningen är i ett tidigare skede i arbetsgången och projektgruppen har nu fokus på frågeställning och litteratursökning.    

Två systematiska översikter – båda med matematikämnet som huvudsaklig inriktning – släpptes under fjolåret. Samtliga översikter, publicerade och pågående, kan du läsa om och beställa på vår webbplats.

 
Svetsning

Foto: Scandinav Bildbyrå

 

Forskningsbidrag 2017

Nu finns utförliga presentationer av de fem skolforskningsprojekt som vid utlysningen 2017 beviljades bidrag på sammantaget drygt 20 miljoner kronor.

De fem projekten är:

Undervisning för hållbar utveckling. Forskningsledare: Niklas Gericke, Karlstads universitet

RiskEdu II. Forskningsledare: Karim Hamza, Stockholms universitet

Konsten att lära sig svetsa. Forskningsledare: Nina Kilbrink, Karlstads universitet

DigiTaktik. Forskningsledare: Susanne Kjällander, Stockholms universitet

Att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat. Forskningsledare: Robert Thornberg, Linköpings universitet

Läs också om vår forskningsprofil.

 
Webbplatsen skolfi.se
 

Välkommen till nya skolfi.se

Eller rättare, välkommen till nygamla skolfi.se! Skolforskningsinstitutets webbplats publiceras idag i sin nya form.

Webbplatsen har fått en förbättrad struktur och vi har gjort en översyn av innehållet så att den ska upplevas som begriplig och lättillgänglig. Vissa sidor har fått en ny grafisk form.

Vi hoppas att den nya versionen gör det enklare för besökare att hitta information om vår verksamhet och aktuella händelser. Arbetet med webbplatsen kommer att fortsätta även efter lanseringen och vi tar gärna emot kommentarer och förslag på förbättningar. Mejla till oss på info@skolfi.se.

 

 
Digitalt
 

Digitaliserad matteundervisning

Johan Wallin, projektledare vid Skolforskningsinstitutet, intervjuas i Didaktorpodden om Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Johan berättar bland annat om de viktigaste slutsatserna i forskningsöversikten och om hur rapporten kan vara ett stöd när skolan ska välja lärresurs och metod.

 

Beställ översikterna

Skolforskningsinstitutets två första systematiska översikter finns att beställa på vår webbplats.

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan ger en sammantagen bild av vad systematiskt utvald forskning säger om hur lärare kan engagera eleverna i matematiska samtal.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning. Översikten är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.

 

Träffa oss på SETT 11-13 april

Välkommen till Skolforskningsinstitutets monter L32 och prata med oss om digitala lärresurser.

På torsdag 12 april kl. 11.00 och kl. 13.30 finns Johan Wallin på plats i montern. Johan är Skolforskningsinstitutets projektledare för systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen och kan svara på dina frågor om digital matteundervisning och hur den ska göras.

På fredag 13 april kl. 11.00 och kl. 13.30 träffar du Nicholas Geber i vår monter. Nicholas är lärare vid NTI Gymnasiet i Stockholm och en av nio lärare som ingick i Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet där de på ett systematiskt sätt har prövat och utvärderat utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter.

Nicholas har arbetat med systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen i sin verksamhet och kan svara på dina frågor om hur en systematisk översikt kan stödja lärarens arbete i klassrummet.

Missa inte våra monteraktiviteteter - ladda ner appen och lägg till oss som favoriter. Vi ses på Kistamässan!

 
Skolforskningsinstitutet på Twitter
 

 

Följ @skolfi på Twitter

På vårt Twitterkonto @skolfi kan du hålla koll på vår verksamhet. Där tipsar vi om aktuella händelser, lediga tjänster, forskningssammanställningar och forskningsfinansiering.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -