Träffa Skolforskningsinstitutets nya direktör

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 16

augusti 2018

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Träffa Skolforskningsinstitutets nya direktör

15 augusti tillträdde Camilo von Greiff som direktör för Skolforskningsinstitutet. Han kommer närmast från Riksrevisionen där han var chef för en enhet som granskar utbildning och forskning.

– Jag har arbetat med utbildningsfrågor i många år och från olika infallsvinklar, men aldrig så utpräglat i en verksamhet som riktar sig direkt till de verksamma i förskolor och skolor. Eftersom det är där utveckling och lärande sker känns uppdraget otroligt meningsfullt, säger Camilo von Greiff.

– Skolforskningsinstitutet har en viktig roll då vi, med våra forskningssammanställningar, erbjuder stöd till de verksamma i skolan så att de med vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt ska kunna utveckla sin undervisning. Vi har fått bra respons på våra systematiska översikter och för den forskning vi finansierar, men min ambition är att vi ska bli ännu mer kända bland lärare och rektorer och att resultaten ska spridas ytterligare, fortsätter Camilo.

Under hösten och vintern kommer institutet att färdigställa och lansera flera systematiska översikter. Närmast på tur kommer översikten om feedback i skrivundervisningen.

– Översikterna berör områden som förskollärare, lärare och rektorer har efterfrågat i våra behovsinventeringar. Det ska bli spännande att se hur de tas emot och vilken nytta de kan göra, som stöd för att utveckla undervisningen, säger Camilo von Greiff.

Arbetet med att granska de inkomna ansökningarna från vårens utlysning av forskningsbidrag är i full gång.

– Forskningsfinansieringen är ett viktigt verktyg för oss för att kunna bidra till att täppa till luckor i den praktiknära forskningen. Jag ser fram emot att ta del av beredningsgruppens bedömningar av inkomna ansökningar och under hösten fattar vetenskapliga rådet beslut om finansiering, säger Camilo.

 
På gång
 

Systematisk översikt

Feedback i skrivundervisningen är en sammanställning av forskning om hur feedback kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga. Med översikten erbjuder vi lärare möjligheten att uppmärksamma och ta till sig nyanserad kunskap om vad som sker i situationer där feedback används i skrivundervisningen och hur den egna praktiken kan utvecklas för att kunna bidra till elevers skrivutveckling.

– Översiktens resultat kan ge god vägledning för lärare, men i flera fall också stora utmaningar. Mycket av den forskning som ingår belyser samspelet mellan elever och lärare för att skapa förståelse för hur elever kan uppmärksamma, förstå, acceptera och värdesätta feedback, säger Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Översikten kommer att presenteras på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg fredag 28 september kl. 10.50.

 

Årets forskningsbidrag

Nu pågår det andra steget i arbetet med att bereda ansökningar från årets utlysning.

– Det är ett gediget arbete som genomförs i beredningsprocessens andra steg. Varje ansökan granskas först av två granskare oberoende av varandra och sedan diskuteras samtliga ansökningar av hela gruppen. På detta sätt försäkrar vi oss om att de projekt som får bidrag till praktiknära skolforskning både har hög relevans för skolans verksamma och håller högsta vetenskapliga kvalitet, säger Skolforskningsinstitutets forskningssekreterare Linda Ekström.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil karaktäriseras av att den forskning som institutet finansierar ska utgå från de behov och utmaningar som förskolans och skolans verksamma möter. 

Läs om finansierade forskningsprojekt från utlysningarna 2016 och 2017.

 

Foto: Maria Bergman

 

Försöksverksamheten #2

Vad innebär evidens inom skolan? Hur kan man utveckla undervisningen med hjälp av systematiska översikter?

Försöksverksamheten är ett samverkansprojekt som institutet driver tillsammans med Göteborgs universitet och skolhuvudmän. I projektet ingår en kurs i evidensbasering på avancerad nivå och de deltagande lärarna får vetenskaplig handledning i ett utvecklingsarbete på den egna skolan. Vi träffade nyligen de lärare som ska delta och deras rektorer från Polhemsgymnasiet och Hvidtfeldtska gymnasiet i Göteborg. Vi ser fram emot att följa deras arbete!

 
Vi ses i september
 

ResearchED Scandinavia

ResearchED är en internationell konferens för forskare och skolans verksamma som går av stapeln på olika platser i världen. Nu är det dags för Malmö och Skolforskningsinstitutet finns på plats!

När: lördag 22 september kl. 9.30–17.00

Var: Malmö Latinskola, Drottninggatan 22, Malmö

 

Lärarhörna på AlbaNova

Även i år bjuder Skolforsknings-institutet och STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies) på fika i lärarhörnan – men framför allt samtal kring arbetet med systematiska översikter och lärardriven forskning.

När: fredag 28 september kl. 9.00–15.00

Var: ForskarFredag, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm

 

Systematisk översikt på Bokmässan

Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforsk-ningsinstitutet och Åsa Hirsh, universitetslektor, Göteborgs universitet presenterar den nya systematiska översikten, Feedback i skrivundervisningen.

När: fredag 28 september kl. 10.50

Var: Forskartorget, Bokmässan i Göteborg

 
Skolforskningsinstitutet på LinkedIn
 
 

Följ oss på LinkedIn

Skolforskningsinstitutet finns på LinkedIn. Följ oss och ta del av nyheter, utlysningar och lediga tjänster.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -