Feedback i skrivundervisningen

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 17

september 2018

Foto: Marie Linnér, Scandinav Bildbyrå

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är institutets tredje systematiska översikt. Bakgrunden till översikten är att formativ bedömning, till exempel i form av feedback, har lyfts fram av lärare som ett område där man efterfrågar ett tydligare stöd i den konkreta undervisningssituationen.

– Översiktens resultat kan ge god vägledning för lärare, men i flera fall också innebära stora utmaningar. Mycket av den forskning som ingår belyser samspelet mellan elever och lärare för att skapa förståelse för hur elever kan uppmärksamma, förstå, acceptera och värdesätta feedback, säger Johan Samuelsson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

– Det är min förhoppning att denna systematiska översikt ska kunna utgöra ett kvalificerat underlag till professionen i deras arbete med, och diskussioner om, feedback i skrivundervisningen, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Översikten visar att tre aspekter är centrala för skrivutvecklande feedback och rimliga att belysa:

  • När bör feedback ges för att kunna främja elevers skrivutveckling?

  • Vad bör feedback uppmärksamma för att kunna främja elevers skrivutveckling?

  • Hur bör feedback ges för att kunna främja elevers skrivutveckling?

Feedback i skrivundervisningen finns att hämta som pdf på vår webbplats. Där finns också en sammanfattning av forskningsresultaten och ett informationsblad i pdf-format.

Du kan också beställa den tryckta rapporten. Beställ via länken så får du ett exemplar skickat utan kostnad.

 
 

Att utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter

Syftet med en systematisk översikt är att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns i relation till en viss fråga vid den tidpunkt då översiktsarbetet genomförs.

En systematisk översikt kännetecknas av öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskningsresultat. Det ska vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningen av resultaten.

Den som läser en systematisk översikt ska själv ha möjlighet att ta hänsyn till ytterligare forskning som eventuellt har tillkommit efter att översikten har publicerats och som kan komplettera översiktens slutsatser.

Läs om våra pågående systematiska översikter.

 

 
Systematiska översikter inom matematikundervisning
 

Klassrumsdialog

Karolina Fredriksson är forskare och projektledare för institutets första systematiska översikt, Klassrumsdialog i matematikundervisningen.

I videon berättar hon om hur lärare kan leda matematiska samtal i helklass på ett sätt som gör att elever deltar och pratar matematik tillsammans.

 
 
 

Beställ översikterna

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan ger en sammantagen bild av vad systematiskt utvald forskning säger om hur lärare kan engagera eleverna i matematiska samtal.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning.

Beställ böckerna här.

 
Kontakta oss!
 

Var med och påverka

Ge förslag på ämnen eller frågeställningar som du tycker att Skolforskningsinstitutet ska göra forskningssammanställningar om. Vi vill ha dina förslag, lämna dina tips här!

 

 

SETT SYD

Välkommen till monter B:17 på SETT SYD. 18–19 oktober finns vi på plats för att bland annat prata om systematiska översikter och forskningsbidrag, vi ses!

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -