Skolforskningsinstitutet har beviljat bidrag till sju forskningsprojekt

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 18

oktober 2018

Foto: Lars Owesson, Scandinav Bildbyrå

Skolforskningsinstitutet har beviljat bidrag till sju forskningsprojekt

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor över en period på tre år.

Inriktningen för årets utlysning av forskningsbidrag är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

De beviljade forskningsprojekten genomförs inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Projekten kommer att studera allt ifrån toddlares taluppfattning till kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 65 ansökningar från 21 lärosäten.

Projekt som har beviljats medel

DUTTA – DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. Forskningsledare: Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige. Forskningsledare: Lydia Kokkola, professor, Luleå tekniska universitet

Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång. Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent, Göteborgs universitet

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? Ett projekt som prövar ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg för att utveckla elevernas kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap. Forskningsledare: Kristoffer Larsson, fil.dr, Göteborgs universitet

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens. Forskningsledare: Eva Lundqvist, docent, Uppsala universitet

Att skärpa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter. Forskningsledare: Christina Osbeck, docent, Göteborgs universitet

Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd. Forskningsledare: Eva Siljehag, fil.dr, Stockholms universitet

Beslutet om forskningsfinansiering publiceras på Skolforskningsinstitutets webbplats 30 oktober 2018. Samtliga sökande får besked via kontot i ansökningssystemet Prisma.

2018 års utlysning presenteras på vår webbplats.

 
Skolforskningsinstitutet på Forskartorget
 

Feedback i skrivundervisningen

Feedback i skrivundervisningen är en sammanställning av forskning om hur feedback kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga.

Forskningen presenterades på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg 28 september. Se videon där forskarna Åsa Hirsh och Johan Samuelsson berättar om resultaten.

 

Video: Forskartorget

 
Skolforskningsinstitutet i Norrbotten
 

Foto: Eva Grönlund

 

Konferenser för lärare

Teknikens Hus och det regionala lärarnätverket RegTek har tillsammans med Skolforskningsinstitutet bjudit in Norrbottens läns lärare till heldagskonferenser 29-30 oktober i Kiruna och Luleå.

Ett åttiotal lärare från Kiruna, Pajala, Boden, Piteå och Luleå deltog i konferenserna och tog del av aktuell skolforskning.

Det var framför allt reultaten från de systematiska översikterna som presenterades, men det gavs även tid att diskutera, dela framgångsfaktorer och tankar kring hur det fortsatta utvecklingsarbetet på skolorna kan genomföras.

 
Skolforskningsinstitutet i sociala medier
 

Se fler videor på Youtube

I vår Youtubekanal finns videor om systematiska översikter och om hur man som lärare kan använda dem i undervisningen. Titta på dem här.

 

.

Följ oss på Twitter

På vårt Twitterkonto @skolfi tipsar vi om aktuella händelser, forskningssammanställningar och forskningsfinansiering. Följ oss här.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -