Utlysning av forskningsbidrag 2019

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 21

mars 2019

 

Foto: Susanne Walström, Scandinav Bildbyrå

Utlysning av forskningsbidrag 2019

Inriktningen för 2019 års utlysning ska vara forskning om: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande. Inriktningen fokuserar det som generellt särskiljer vår forskningsprofil.

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning öppnade 13 mars kl. 14.00 och stänger 8 maj kl. 14.00. Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober och besked till sökande lämnas i början av november.

Läs mer: anvisningar för sökande och vanliga frågor och svar

 
För lärare
 

Lärarnätverket

Skolforskningsinstitutets lärarnätverk är ett fristående nätverk med lärare som samverkar med Skolforskningsinstitutet.

Nätverket vill skapa kunskap och erfarenhet om hur man på huvudmanna- och skolnivå organiserar sig för att ge

 

 

lärare förutsättningar för att bedriva undervisning utifrån en vetenskaplig grund.

Läs om lärarnätverket på vår webbplats. Där finns också kontaktuppgifter för dig som vill komma i kontakt med nätverket.

 
Systematiska översikter på gång
 

Översikterna om specialpedagogik inom idrott och hälsa samt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen är ännu tidigt i arbetet. Individanpassad vuxenutbildning kommer att slutföras under försommaren.

I början av april kommer översikten om läsförståelse och undervisning om lässtrategier att presenteras. Håll utkik på vår webbplats då!

 

Arbetet med systematiska översikter går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser.

 
Om oss
 

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 är överlämnad till regeringen.

Året 2018 var Skolforskningsinstitutets fjärde verksamhetsår, vilket innebär att en hel del av verksamhetens processer har stabiliserats. Att ständigt vidareutveckla metoder och modeller är dock en del av institutets kärna.

En av institutets huvuduppgifter är att göra systematiska översikter eller andra typer av forskningssammanställningar av praktiknära forskning. Under året har två systematiska översikter publicerats: Feedback i skrivundervisningen och Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet.

Att lysa ut och fördela forskningsbidrag är den andra av institutets huvuduppgifter. Skolforskningsnämnden fattar årligen beslut om inriktningen av institutets utlysningar av forskningsbidrag och institutets vetenskapliga råd beslutar om vilka projekt som ska beviljas bidrag. År 2018 beviljades sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, sammantaget fördelades närmare 27 miljoner kronor.

 

Årsredovisning 2018 finns att hämta som pdf på vår webbplats.

 
Träffa oss
 

.

ViS konferens

8–9 april arrangerar ViS, vuxenutbildning i samverkan, konferens i Linköping. Vi finns på plats med ett seminarium om individanpassad vuxenutbildning.

 

Följ oss på Twitter

Följ vårt Twitterkonto @skolfi och håll koll på aktuella händelser i vår verksamhet, till exempel om nya systematiska översikter, forskningsbidrag och lediga tjänster.

 

Tipsa oss

Föreslå ämnen eller frågeställningar som du vill att vi ska göra forskningssammanställningar om, lämna dina tips här.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -