Årets utlysning av forskningsbidrag

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 23

maj 2019

Foto: Kenneth Bengtsson, Scandinav Bildbyrå

Årets utlysning av forskningsbidrag

2019 års utlysning av forskningsbidrag för praktiknära skolforskning stängdes 8 maj och då hade 74 ansökningar kommit in.

Inriktningen för årets utlysning var: metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande. Inriktningen fokuserar det som generellt särskiljer vår forskningsprofil.

Beredningen av ansökningarna sker i två steg: 1. kontroll av formella krav, inklusive redovisning av deltagande förskolor eller skolor, och 2. bedömning av ansökans kvalitet.

I oktober tar Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslut om tilldelning av forskningsbidragen. Beslutet publiceras på vår webbplats www.skolfi.se och i ansökningssystemet Prisma.

 

2018 års forskningsprojekt

Forskningsledare, forskare och lärare från de projekt som beviljades forskningsbidrag 2018 möttes nyligen på institutet.

På agendan stod bland annat presentationer av projekten men även reflektioner kring det praktiknära perspektivet. Tack för en intressant dag tillsammans!

Läs om forskningsprojekten och hämta ett informationsblad med korta presentationer av projekten.

 
 
För förskolan
 

Förskolan är aktuell igen

Vi planerar att påbörja arbetet med en systematisk översikt om undervisning i förskolan och barns lärande inom ett ämnesområde.

 

Digitala lärresurser i matematik-undervisningen, delrapport förskola

 

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

 

Läs översikterna

Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola ger kunskap om vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man väljer att använda digitala lärresurser i sin matematikundervisning.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor tar upp lekens betydelse för att utveckla barns sociala förmågor, och har fokus på hur förskollärare kan genomföra arbetet.

Tryckta exemplar av översikterna kan beställas här.

 
Vi ses!
 

Foto: Amanda Sveed, Scandinav Bildbyrå

Förskolesummit

Vi finns på plats på Förskolesummit i Aula Magna på Stockholms universitet 3–4 juni. Välkomna till vår monter och prata med oss om systematiska översikter för förskolan.

Förskolesummit arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet.

 

Foto: UR Samtiden

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

Karolina Fredriksson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet, föreläser om forskningen kring barns lek. Inspelat 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -