Skolforskningsinstitutet i Almedalen

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 24

juni 2019

Skolforskningsinstitutet i Almedalen

I år hittar du Sveriges fyra skolmyndigheter på vår gemensamma arena för skolfrågor, Skolgården. Du träffar oss vid Hamnplan, plats 231, där vi under två dagar kommer att lyfta aktuella frågor med fokus på skolan.

Alla seminarier på Skolgården som Skolforskningsinstitutet medverkar i kommer att direktsändas via vår Facebooksida. Filmerna kan även ses i efterhand.

Programblad Almedalen 2019

Varmt välkommen!

 
Skolforskningsinstitutets seminarier på Skolgården i Almedalen
 

Måndag 1 juli kl. 11.30–12.15

Hur kan individanpassad vuxenutbildning se ut?

Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter? Hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

Skolforskningsinstitutets nya systematiska översikt Individanpassad vuxenutbildning  med fokus på digitala verktyg kommer att presenteras på seminariet.

Medverkande:

 • Pontus Wallin, forskare och projektledare, Skolforskningsinstitutet

 • Hanna Sällström Jonasson, rektor, Vuxenutbildningen Gotland

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 

Tisdag 2 juli kl. 10.15–11.00

Praktiknära skolforskning – för förbättrad undervisning och lärande

Forskningen kring metoder och arbetssätt i undervisningen är idag underutvecklad. Hur kan sådan forskning bidra till att utveckla lärares undervisning och barns och elevers utveckling och lärande?

Medverkande:

 • Karim Hamza, docent, forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

 • Leena Arvanitis, lektor, lärare i biologi och naturkunskap, Blackebergs gymnasium

 • Eva Wallberg, kanslichef, Skolforskningsinstitutet

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 
Skolmyndigheternas gemensamma seminarier på Skolgården i Almedalen
 

Måndag 1 juli kl. 10.00–11.00: Hur skapar vi en likvärdig skola för alla?

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet?

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 • Mattias Ragert, moderator, presschef, Skolverket

Tisdag 2 juli kl. 9.00–9.45: Hur ser elevernas framtid ut i skolan?

Hur kan skolan ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Hur mycket kan elever själva påverka sin skolgång och göra sina röster hörda? Hur gör vi skolan till en trygg plats för alla elever och hur får vi stopp på den växande psykiska ohälsan i skolan?

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 • Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Tisdag 2 juli kl. 13.00–14.00: När lärarna blir en bristvara i skolan

År 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare. Lärarbristen påverkar hela samhället och redan nu ser vi effekterna. Hårdast slår den mot skolor i utsatta områden. Hur kan likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen säkras i en situation med för få behöriga lärare?

Medverkande:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

 • Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet

 • Maud Larsen, moderator, kommunikationschef, Skolinspektionen

 
Nyckelbegrepp
 
 

Undervisning på vetenskaplig grund

Den kunskap som forskning bidrar med är viktig för att utveckla undervisningen i förskola och skola. Att stödja sig på en sammanställning av befintlig forskning ger en säkrare eller mer mångfacetterad bild av vad forskningen säger.

I förskolan och skolan möter de verksamma begrepp som vetenskaplig grund, vetenskapligt förhållningssätt, evidens och evidensinformerad praktik. Vad innebär begreppen och vad innebär det att forskningen ”säger något”?

Skolforskningsinstitutet ska bidra till en undervisning på vetenskaplig grund och vad vi menar när vi använder begreppen beskriver vi i det här informationsbladet.

Läs om nyckelbegrepp.

 
Systematiska översikter
 

 

Ny systematisk översikt lanseras i Almedalen

Måndag 1 juli presenteras vår nya systematiska översikt, Individanpassad vuxenundervisning med fokus på digitala verktyg.

Översiktens övergripande syfte har varit att sammanställa forskning om vad som kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter. För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom vuxenutbildning, vilket ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på bästa sätt.

Läs om arbetet med översikten.

 

Foto: Maria Bergman

Försöksverksamhetens avslutningseminarium

Försöksverksamheten är ett projekt som har pågått från augusti 2016 till juni 2019. Den 10 juli hölls avslutningsseminariet för den andra omgångens deltagare.

Två grupper av lärare från olika skolor har på ett systematiskt sätt prövat och utvärderat utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets systematiska översikter. Projektet har varit ett samarbete mellan Skolforskningsinstitutet och Göteborgs universitet.

Läs om Försöksverksamheten.

 
Följ oss i sociala medier
 

 

 

Nu finns vi på Facebook! Följ oss där och ta del av systematiska översikter och hur de kan användas i skolans och förskolans verksamhet. Vi berättar också om forskningsfinansiering och om aktuella händelser i vår verksamhet.

 

 

I vår Youtubekanal finns filmer om hur systematiska översikter kan komma till användring för lärare och förskollärare samt om vår forskningsprofil och om hur vi finansierar praktiknära skolforskning.

 

Foto: Anna Hedman

 

Trevlig sommar!

Under juli månad har vi begränsad bemanning på kansliet.

Kontakta oss enklast via mejl till info@skolfi.se, övriga kontaktuppgifter finns här.

 
 
 
www.skolfi.se
@skolfi
@skolforskningsinstitutet


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -