Använd resultaten för att utveckla undervisningen

Webbversion | Skicka vidare
Lägg till skolfi@info.skolfi.se i din adressbok
för att inte missa några mejl från oss.


 

Nyhetsbrev nr 8
  september 2017 

Lärare och elev som arbetar tillsammans

Foto: Scandinav Bildbyrå

Använd resultaten för att utveckla undervisningen

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare och lärare. De riktar sig naturligtvis även till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig grund. – Översikterna har också en given plats i olika utbildningssammanhang, inte minst på lärarutbildningarna, säger Lena Adamson, myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet.

– Kvalitet i undervisning uppkommer i samspelet mellan lärare och elev och detta samspel bör alla, oavsett roll i skolsystemet ha i fokus, fortsätter Lena Adamson. Våra systematiska översikter ska bidra till forskningsbaserad kunskap inom undervisning, vilket kan underlätta för de verksamma att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt i undervisningen samt till att utveckla förmågan att göra professionella bedömningar i relation till barns och elevers lärande, säger Lena Adamson.

I höst kommer Skolforskningsinstitutet att publicera de första systematiska översikterna. Följ oss gärna på Twitter och via detta nyhetsbrev för att bli uppdaterad om senaste nytt.

Läs mer: Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter

 

 
Två elever arbetar vid skrivbord

Foto: Scandinav Bildbyrå

 

Remissvar till Skolkommissionen

Skolforskningsinstitutet har lämnat yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

– Den svenska skolan har varit föremål för en mängd reformer under de senaste decennierna. Dessvärre har de inte löst skolans problem, säger Lena Adamson. De mest grundläggande frågorna som behöver lösas handlar om att utveckla lärarutbildningarna, om styrning av lärarprofessionen och om rollfördelning mellan skolans aktörer.

Läs Skolforskningsinstitutets yttrande över Skolkommissionens betänkande.

 

 
Populärvetenskapliga evenemang
 

Forskartorget

 

Forskartorget på Bokmässan i Göteborg

Forskartorget presenterar Skolforskningsinstitutet programpunkten Hur sammanfattas aktuell forskning för lärare? Institutets chef Lena Adamson och skoljournalisten Cecilia Garme samtalar om forskning kring arbetssätt och metoder i undervisningen.

Tid: torsdag 28 september kl 16.20-16.35

Plats: Forskartorget (monter B05:72) på Bokmässan
 

 

ForskarFredag

 

ForskarFredag på AlbaNova i Stockholm

På årets ForskarFredag i Stockholm kommer Skolforskningsinstitutet och STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies) att finnas på plats i lärarhörnan. Alla lärare är välkomna för att träffa oss och prata om arbetet med systematiska översikter och lärardriven forskning – och vi bjuder på fika.

Tid: fredag 29 september kl 9-15

Plats: AlbaNova universitetscentrum


 

Forskningsskolor i England

Tillsammans med en grupp lärare och skolledare från Malmö, Göteborg och Stockholm besökte institutets chef Lena Adamson Huntington School i York, England. Skolan är en av EEF:s forskningsskolor som arbetar med användning av forskningsresultat för förbättrad undervisning. Alex Quigley från Huntington School besökte Sverige tidigare i år och UR Samtiden sände hans föreläsning Vad kan forskningsskolor göra?

 

UR Samtiden: Alex Quigleys föreläsning Vad kan forskningsskolor göra?

 
Skolforskningsinstitutet
 

Video: Skolforskningsinstitutet på två minuter

Skolforskningsinstitutets Youtube-kanal är under uppbyggnad och kommer på sikt att innehålla inspirerande och lärorikt material om skolforskning. Ta gärna en titt redan nu, här finns en presentation om oss på två minuter.

 

Skicka dina förslag till oss

Var med och påverka! Du kan hjälpa oss genom att ge förslag på ämnen eller frågeställningar som du tycker att Skolforskningsinstitutet ska göra forskningssammanställningar om.

 
Informationsblad att ladda ner
 

Här presenteras de sex systematiska översikter som Skolforskningsinstitutet för närvarande arbetar med.

 

Nyckelbegreppen vetenskaplig grund, vetenskapligt förhållningssätt och evidens presenteras här.

 

Presentation av de sju forskningprojekt som beviljades finansiering vid 2016 års utlysning.

 
 
 
@skolfi www.skolfi.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -