Vad är en mottagare?
En mottagare är en person som du kan göra utskick till. På mottagaren kan du lagra valfri mängd information på genom att lägga till fält på din mottagarlista.
En mottagare måste ha antingen en mailadress eller ett mobilnummer på sig för att kunna lagras och skickas till.

Obs! Tänk på att du måste inhämta tillåtelse att kommunicera med personen via e-post och/eller sms för att få skicka till denne. Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) här.
Vad är en mottagarlista?
En mottagarlista är IdRelays sätt att gruppera mottagare.
Du kan ha valfritt antal mottagarlistor och på så sätt segmentera dina mottagare. Du kan även välja vilka fält som skall finnas på de mottagare som lagras i listan. På vissa listor kanske du bara behöver mailadressen medan andra listor kanske kräver att du även lagrar ort, företag osv.

När du gör utskick kan du lägga till filter så att endast vissa mottagare i listan skickas till. T.ex. de som har värdet "Stockholm" i fältet Ort.
Vad är en spärrlista?
En spärrlista är en speciell form av mottagarlista som används för att förhindra att vissa mottagare får ett utskick. Genom att lägga till en spärrlista i ditt utskick så kommer de mottagare som finns med i den att inte skickas till även om de finns med i listor som utskicket är ställt till.
Hur skapar jag en mottagarlista?
Du kan skapa hur många mottagarlistor som helst i IdRelay och dessa kan ha valfritt antal fält (t.ex. förnamn, efternamn, ort, osv) på sig.

Gör så här:
 • Klicka på fliken "Mottagare"
 • Klicka på knappen "Skapa ny mottagarlista"
 • Ange namnet på mottagarlistan och klicka på spara
Hur importerar jag en större mängd mottagare?
Mottagare kan du snabbt importera från Excelfil (.xlsx) eller semikolon-separerad textfil (.csv).

Gör så här:
 • Klicka på fliken "Mottagare"
 • Klicka på den mottagarlista som du vill importera mottagare till
 • Klicka på knappen "Importera mottagare"
 • I steg 1 letar du fram filen som du önskar importera och klicka på "Fortsätt"
 • I steg 2 visas filens första mottagare samt de fält som kommer importeras
 • Klicka på "Starta import"
 • Du förflyttas till fliken för mottagare och importen till mottagarlistan startar inom kort
Hur lägger jag till en enskild mottagare till en mottagarlista?
Du kan lägga till en enskild mottagare i en mottagarlista manuellt.

Gör så här:
 • Klicka på fliken "Mottagare"
 • Klicka på den mottagarlista som du vill lägga till en mottagare till
 • Klicka på knappen "Skapa ny mottagare"
 • Fyll i fälten för mottagaren och klicka på "Spara"
Hur avregistrerar jag en mottagare?
IdRelay sköter avregistrering automatiskt när mottagare klickar på avregistreringslänken i de utskick du gör.
Notera att avregistrerade mottagare ligger kvar i mottagarlistan för att du inte av misstag skall kunna importera eller lägga till samma mottagare på nytt och därigenom av misstag börja skicka till dem igen.
Vilken status en mottagare har ser man på mail- och sms-ikonen som finns i kolumnen Status i listan.

Om du vill avregistrera en enskild mottagare så gör så här:
 • Klicka på fliken "Mottagare"
 • Klicka på den mottagarlista som innehåller mottagaren
 • Sök fram mottagaren genom att ange mailadressen i sökrutan
 • Klicka på verktygsmenyn längst ut till höger om mottagaren och välj "Ändra"
 • Ändra mottagaren status genom att kryssa ur rutorna under rubriken Status och klicka på "Spara"
Vad är ett utskick?
Ett utskick är ett mail eller ett sms som skickats till en eller flera mottagarlistor.
Varje utskick spåras med avseende på hur många som öppnat/läst det, klickat i det, vilka länkar som klickats på, hur många mottagare som studsade samt information om när i tiden mottagarna interagerade med utskick.
Vad är ett aktiveringsmail?
Ett aktiveringsmail är ett mail som skickas automatiskt när någon väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev. Mottagare läggs till i listan men blir inte skickbar förrän personen har klickat på en länk i aktiveringsmailet. Det här gör att endast mottagare med korrekta mailadresser skickas till och att okynnesregistreringar av s.k. SpamBots inte leder till ökade kostnader.
Vad är en rapport?
En rapport samlar all statistik för ett utskick. Så fort ett utskick skickats så flyttas det över till fliken "Rapporter" och genom att klicka sig in på det där kan man i realtid följa hur mottagarna interagerar med det.

Den statistik som spåras är bl.a. följande:
 • Antal och vilka mottagare som öppnat/läst utskicket
 • Antal och vilka mottagare som valt att läsa utskicket i webbläsare
 • Antal och vilka mottagaren som valt att klicka på en länk i utskicket
 • Vilka länkar som klickats på i utskicket
 • Vilka länkar som klickats på via sociala medier om utskicket sampublicerats där
 • Antal och vilka mottagare som inte öppnat/läst utskicket
 • Antal och vilka mottagare som inte tagit del av mailet pga hård studs
 • Antal och vilka mottagare som inte tagit del av mailet pga mjuk studs
 • Vilken plattform, dvs enhetstyp, operativsystem och mailprogram, som mottagaren läste utskicket i
 • Antal visningar och klick över tid fördelat på datum
 • Antal visningar och klick över tid fördelat på klockslag
 • Jämförelse med liknande tidigare utskick med avseende på visningar, klick och avregistreringar
 • Utfallet av A/B-testning, dvs hur bra blev utfallet per ämnesrad och vilken valdes till slut
Vad är en preheader?
Preheader är den första texten i ett meddelande, och den visas direkt efter ämnesraden i förhandsvisningar, listningar etc. Ibland ser man att det bara står ”Webbversion” eller liknande men det utrymmet bör användas bättre. Se preheadern som en förlängning av ämnesraden och använd istället det utrymmet för att skriva en extra intresseväckande text om innehållet.
Kan jag använda animerade gif:ar i e-postutskick?
Ja det går bra. Det kan skapa extra intresse och fungera som call-to-action som länkar mottagaren vidare till exempelvis ett erbjudande.

Tänk på att exemplevis Outlook endast visar första bildrutan, så har du ett viktigt textbudskap i animeringen så är det i första bildrutan den bör placeras.