Säkerhet

Vissa saker får man aldrig tumma på

Vad vi tar ansvar för

Interdo AB har i egenskap av personuppgiftsbiträde ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i och kring sin utskickstjänst IdRelay. Det innebär att vi ser till så att IdRelay är så säkert att använda som möjligt, exempelvis genom krypterad lagring, behörighetsstyrning samt möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter.
Se nedan för de åtgärder vi vidtagit för att säkra vårt system:

Autentisering och kryptering

All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsterna krävs inloggning med användarnamn, programnamn och lösenord.

 • IdRelay använder krypterad kommunikation i form av 256-bitars SSL-kryptering och 2048-bitars publika nycklar från RSA. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL, den vanligaste förekommande Internetstandarden för krypterad kommunikation.
 • IdRelay tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter en viss tid. Kunden står alltid för risken vid obehörig användning av Tjänsterna som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad.
 • Det sker kontinuerlig verifiering av användare. Varje anrop till IdRelays servrar innebär en kontroll av den inloggades behörighet.

Lagring och backuper

IdRelay driftas på servrar i en datahall som är lokaliserad i Sverige.
 • Datahallen är utrustad med brandskydd och kylsystem.
 • Servrarna har redundant strömförsörjning.
 • Högkapacitetsanslutningar mot Internet säkerställer Användarnas tillgång till IdRelay.
 • Endast godkänd personal har tillgång till datahallen.
 • IdRelays servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar.
 • Interdo AB genomför löpande övervakning och analys av systemloggar i proaktivt syfte.
 • IdRelay bygger på en modern serverplattform med redundans i flera nivåer.
 • Interdo AB har heltäckande backuprutiner för IdRelay som säkerställer kontinuitet i Tjänsterna. Krypteringen av Användarnas lösenord kvarstår vid backuperna. Kompletta backuper görs dagligen.

Kunskaps- och informationsskydd

 • Endast ett fåtal nyckelpersoner känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • All personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och behörigheten styrs av Interdo ABs tekniker.

DÄRFÖR IDRELAY

I IdRelay skapar och skickar du enkelt nyhetsbrev, kampanjutskick, inbjudningar och annan information till dina mottagare. För dig som kommunikatör med redaktörsroll finns smarta RSS- och Metadata-funktioner som låter dig producera utskick extra snabbt och effektivt.

Snabbt och smidigt. Självklart.

VÅRA PAKET

SUPPORT I VÄRLDSKLASS

IdRelays support är snabbfotad och kompetent, vi har mer än 23 år i branschen och vet att det som ofta kostar mest i slutänden är att du i egenskap av redaktör och kommunikatör inte har rätt verktyg när du skall nå ut med din information eller att du kör fast på någon funktion.

E-kommunikation med IdRelay. Vi hjälper dig.

SUPPORT

KOMPLETT VERKTYG

Med IdRelay som nav har du ett komplett verktyg för digital kommunikation i flera kanaler. Det är enkelt att integrera via vårt API och det går snabbt att skapa utskick. Du har alltid möjlighet att datafläta och får spårning på alla dina kommunikationer för pricksäker uppföljning.

Lätt och komplett. Helt enkelt.

FUNKTIONER